Jak rozumieć ROA ?

Jak rozumieć ROA ? W poprzednich artykułach omówiliśmy dwa wskaźniki rentownośći.

  • Rentowność sprzedaży, czyli return of sales, ROS)
  • Rentowność kapitału własnego czyli return of equity, ROE)

Innym ważnym, w analizie rentowności przedsiębiorstwa, wskaźnikiem jest wskaźnik rentowności aktywów. – Czyli return of off asats ( ROA). Wskaźnik rentowności aktywów pozwala nam sprawdzić, w jakim stopniu posiadane aktywa ogółem są zdolne do generowania zysku.

Mówiąc prościej, wskaźnik ROA ukazuje nam wartość zysku, jaką Osiągnęliśmy, wykorzystując posiadany majątek. Jest zatem miernikiem efektywności zarządzania zasobami.

Im jest on wyższy, tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Możemy dokładnie określić z każdej złotówki zainwestowanego majątku.

Jak rozumieć ROA – Przykład

Pan Kowalczyk postanowił otworzyć niewielki zakład druków akcydesowych. Jego wkład własny wyniósł 26 000 zł. Po roku działalności osiągnął zysk netto w wysokości 14 000 zł. Wskaźnik rentowności aktywów wyniósł:

ROA ( 14.000 : 26.0000) x 100%= 53.85%

Zatem Pan Kowalczyk na każdej złotówce zainwestowanego kapitału osiągnął zysk wysokości 0,53 grosze.

Jak rozumieć ROA ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jak rozumieć ROA –

Podsumowanie

Pamiętajmy, że przy analizie rentowności firmy bierzemy pod uwagę trzy wskaźniki rentowności. Wskaźnik rentowności aktywów pomaga zbadać jakość i efektywność zarządzania firmą. Natomiast dwa pozostałe wskaźniki czyli rentowność sprzedaży i kapitału własnych są rozszerzeniem pierwszego, czyli pomagają ocenić poziom i prawidłową obsługę zadłużenia. Pamiętajmy też, że zarówno ROS oraz ROE jak również ROA mają w liczniku wynik finansowy, który może być różnie ujmowany. Może to być zysk netto, zysk brutto jak i zysk ze sprzedaży. Na tej podstawie możemy analizować różne kategorie ekonomiczne. Modyfikując wskaźniki otrzymujemy różne dane. Niezależnie od tego pamiętajmy, że wynik finansowy jest kategorią, którą możemy kształtować poprzez stosowanie odpowiedniej polityki rachunkowości. Manipulacje wynikiem będą możliwe w krótkim okresie. Dlatego wartości wskaźników należy analizować w perspektywie dłuższej, to jest kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *