Upadłość firmy – co dalej z kredytami?

Upadłość firmy – co dalej z kredytami? Wojna w Ukrainie, Wysoka inflacja w Polsce, wysokie ceny paliw i energii to czynniki, które doprowadziły do ogromnie niekorzystnej, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Skutkiem tego mamy obecnie do czynienia z wieloma upadłościami przedsiębiorstw upadają firmy, które działały na rynku od bardzo wielu lat. W obliczu trudności i finansowych, ciągle nowych obciążeń nakładanych na przedsiębiorcę, właściciele firm poddają się i ogłaszają upadłość. Jednakże ich kłopoty nie kończą się na zamknięciu firmy.

Przeczytaj też Czym jest outplacement ?

Upadłość firmy – co dalej z kredytami?

Co z zadłużeniem po upadłości?

Przyczyną do ogłaszania upadłości działalności gospodarczej jest sytuacja, w której przedsiębiorca nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Także wtedy, gdy zobowiązania są wyższe niż majątek przedsiębiorcy. O ogłoszeniu o upadłości decyduje sąd po rozpatrzeniu jej zasadności. Co dzieje się wtedy z zadłużeniem? Czy bankructwo uwalnia firmę od zobowiązań finansowych? Niestety nie.

Majątek upadłej firmy przechodzi pod kontrolą syndyka. Przedsiębiorca może się tylko przyglądać, jak postępuje likwidacja firmy, bowiem w tym momencie traci prawo do swego majątku. Syndyk dzieli środki finansowe pomiędzy wierzycieli. Przede wszystkim regulowane są należności związane z procesem postępowania upadłościowego. Na drugim miejscu są regulowane zaległości z tytułu składek ZUS, podatków, kosztów egzekucyjnych.

Są też długi zabezpieczone hipoteką. Te spłacane są z tak zwanej masy upadłościowej. Syndyk w uzyskuje ją ze sprzedaży majątku firmy. Masa upadłościowa powstaje z chwilą ogłoszenia upadłości. Składają się na nią wszystkie składniki upadłego majątku. Wszystko co można spieniężyć.

Przeczytaj też: Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Upadłość firmy a kredyty bankowe

Jest rzeczą oczywistą, że przedsiębiorcy zaciągają kredyty bankowe, aby inwestować w rozwój swojej firmy. Co się więc dzieje z kredytami po ogłoszeniu upadłości?

Trzeba być realistą. Bank pierwszy upomni się, by odzyskać pożyczone pieniądze, które zostały do spłacenia. Zobowiązania w postaci kredytów bank nigdy nie umorzy. Nie będzie nagłego pozbycia się długów.

Co zrobi bank ? Po otrzymaniu postanowienia sądu o upadłości firmy bank Zgłasza wierzytelność do masy upadłościowej. Syndyk podejmuje decyzję dotyczącą wszelkich spłat zadłużenia firmy. Jeśli natomiast bank nie otrzyma zwrotu zadłużenia z masy upadłościowej, ma prawo wszcząć postępowanie komornicze co ciekawe Zadłużenie nie przedawnia się nawet wtedy, gdy Bank ogłasza swoją upadłość.

Upadłość firmy – co dalej z kredytami?

Upadłość firmy – co dalej z kredytami? –

Wnioski

Ogłaszając upadłość swojej firmy, nie pozbywamy się długów. Tracimy wszystko, nawet własny majątek. Dlatego zanim podejmiemy taką decyzję, może warto poszukać innego rozwiązania. Być może pomogą kancelarię prawnicze, które specjalizują się w doradztwie w takich sytuacjach. Może warto zastanowić się nad restrukturyzacją firmy, czyli zmianami w aktywach, pasywach czy też w organizacji firmy. Być może to pozwoli rozłożyć spłaty zadłużenia w okresie i na korzystne raty. Pozwoli uchronić majątek przed jego utratą.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *