Kilka słów o dyrektywie work-life balance

Kilka słów o dyrektywie work-life balance 20 czerwca 2019 roku przez Parlament Europejski i radę Unii Europejskiej zatwierdzona została dyrektywa 2019/ 1158. Powszechnie zwana jest dyrektywą work-life balance. Kraje członkowskie UE zostały zobowiązane do dostosowania dyrektywy do krajowego porządku prawnego do 2 sierpnia 2022 roku.

Kłopoty demograficzne Europy

Dyrektywa work-life balance to rezultat zapobieżenia ujemnym zjawiskom demograficznym. Ma być receptą na zwiększenie dzietności W państwach Unii Europejskiej. Według danych w 2022 roku krajach Unii Europejskiej dzietność spadła do półtora dziecka na kobietę. Najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii( 1,19 dziecka na kobietę)) i na Malcie ( 1,13 dziecka na kobietę).

Natomiast najlepiej jest we Francji – 1,83 dziecka na kobietę. W Polsce sytuacja jest alarmująca. Tylko 1,39 dziecka na kobietę. Aby zachować obecną wielkość populacji, współczynnik musi wynosić 2,1 dziecka na europejską kobietę. W powyższych danych wynika, że Europejczycy nie mają nawet dwójki dzieci. Jak zatem zmienić sytuację, kiedy jednocześnie uważa się, że warto, by kobieta pracowała? Praca zawodowa kobiet nie pomaga w dzietności. One pozostają na urlopach wychowawczych, macierzyńskich. Głównie kobiety dźwigają obowiązki rodzicielskie a ewentualna ciąża zniechęca pracodawców do ich zatrudniania, zwłaszcza młodych kobiet.

Kilka słów o dyrektywie work-life balance

Z badań wynika, że w Polsce tylko 63% kobiet w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo. W Unii to 68%. Przy trójce i więcej dzieci współczynnik ten spada i zaledwie 57% kobiet wykonuje pracę zawodową, gdy tymczasem 85% mężczyzn jest aktywnych zawodowo.

Ze względu na takie właśnie problemy demograficzne i społeczne Unia Europejska wprowadziła zmiany prawne. Zwróciła uwagę na obowiązki mężczyzny w wychowywaniu i opiece nad dziećmi, na wyrównywanie szans na rynku pracy i Luki płacowej między kobietami i mężczyznami.

Podstawowe założenia dyrektywy work-life balance

Po pierwsze dłuższy urlop rodzicielski, czyli dawny macierzyński. Obecnie to zwykle matka wykorzystuje 32 tygodnie ustawowego urlopu. Regulację unijne przewidują 41 tygodni przy ciąży pojedynczej. Dodatkowe 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcu dziecka. Jeśli ojciec wykorzysta 32 tygodnie urlopu, to dodatkowe 9 tygodni wykorzysta tylko matka. W trakcie urlopu rodzicom przysługiwać będzie 70% wynagrodzenia. Niewykorzystane dni przepadają.

Przeczytaj też: CV dla Ukraińców przykład Polski/Ukraiński

Nieodpłatny urlop opiekuńczy

Proponowany nieodpłatny urlop opiekuńczy ma wynosić 5 dni w roku. Uzyskamy go w celu zapewnienia opieki członkowie rodziny lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym. Odnosi się to do rodziców, małżonka i dzieci. Inne osoby, takie jak babcia Czy brat musiałyby zamieszkiwać z pracownikiem, by mógł skorzystać z urlopu.

Płatne zwolnienie od pracy

Płatne zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym otrzymamy w nagłych sprawach rodzinnych. Spowodowany chorobą lub wypadkiem A nasza obecność jest nieodzowna. Za zwolnienie od pracy otrzymamy 50% wysokości wynagrodzenia

Rozszerzenie grupy pracowników chronionych

Kodeks Pracy wzbogaci się o nowy przepis. Będzie to zakaz zatrudnienia pracownika bez jego zgody, jeśli wychowuje on dziecko w wieku do 8 lat. Zakaz cen obejmuje godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, delegowanie pracownika poza stałe miejsce pracy.

Kilka słów o dyrektywie work-life balance

Elastyczny czas pracy dla rodziców małych dzieci

Rodzice, którzy wychowują dzieci do 8 lat, zyskali nowe prawo. Na swój wniosek mogą wystąpić do pracodawcy o stworzenie im elastycznej organizacji pracy. Pracodawca nie musi wyrazić zgody na taki sposób pracy, ale musi uzasadnić swoją decyzję na piśmie.

Przeczytaj też: Program „Bez PIT dla młodych”

Podsumowanie

Powyższe założenia to podstawowe zmiany prawne zawarte w dyrektywie. Wiele z nich funkcjonuje już w polskim kodeksie pracy. Czas pokaże, 3 będą właściwym lekarstwem na kłopoty demograficzne, czy z większą równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Dużym plusem jest zachęcanie ojcu do większego udziału w opiece nad dziećmi, do dzielenia obowiązków rodzinnych z kobietą.

Dużo większym problemem jest brak mieszkań, zbyt mała liczba żłobków i przedszkoli. Te braki nie zachęcają młodych ludzi do zakładania rodziny, a tym bardziej do jej powiększania dwójką lub trójką dzieci.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *