Jak finansować rozwój firmy

Jak sfinansować rozwój firmy ? Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy wiedzą, że muszą zapewnić sobie płynność finansową. Pozwoli ona bezpiecznie rozwijać firmę, a więc realizować planowe inwestycje, aby nadążyć za konkurencją i być atrakcyjnym. Dobry gospodarz firmy dba także, by mieć swoją rezerwę gotówki. Tej gotówki najczęściej nie rusza. Jest ona bowiem traktowana jako zabezpieczenie dla firmy na wypadek nieprzewidzianego kryzysu.

Często jednak zdarza się, że nowe inwestycje przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorcy. Jego środki obrotowe zostają mocno szarpnięte i w rezultacie firma zaczyna mieć kłopoty z płynnością finansową. Kłopoty z finansowaniem przedsiębiorstwa.

Aby uniknąć nadmiernej eksploatacji własnych środków obrotowych, musimy rozważyć sposób pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

Kredyt obrotowy

Prezes obrotowy jest dość łatwym i popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Jak każdy kredytobiorca, podpisujemy umowę kredytową z bankiem. Na jej podstawie otrzymujemy jednorazową pożyczkę, która jest oczywiście oprocentowana. Naszym obowiązkiem jest później spłacić kapitał i odsetki w comiesięcznych ratach. Taką pożyczkę możemy zaciągnąć w formie odnawialnej linii kredytowej. Każdorazowa spłata zobowiązania daje możliwość ponownego korzystania z debetu.

Kredyt inwestycyjny

Najczęściej jednak przedsiębiorcy korzystają z kredytu inwestycyjnego. Należy pamiętać, że można go wykorzystać tylko dla konkretnego przedmiotu finansowania. Zatem, możemy nabyć specjalistyczne urządzenie do zakładu, zakupić pojazdy albo też nieruchomości, które posłużą do działalności naszej firmy. Kredyt inwestycyjny możemy spożytkować także na budowę aktywów trwałych.

Ale uwaga! Zanim zdecydujemy się na kredyt inwestycyjny dokonajmy rzetelnej wyceny planowanej inwestycji. Obliczmy przyszłe korzyści. Jeśli planujemy większą inwestycję, to znaczy, powyżej jednego miliona zł, będzie będziemy musieli to przedstawić w dodatkowej dokumentacji. Bank poprosi nas o przedstawienie prognozy finansowej. Bez niej wniosek kredytowy nie zostanie rozpatrzony.

Jak sfinansować rozwój firmy?

Przeczytaj też: Rezygnacja z ubezpieczenia – podstawy

Jak sfinansować rozwój firmy? –

Faktoring

Bardziej zaawansowanym produktem bankowym jest faktoring. Pieniądze wystawioną fakturę otrzymamy od faktora, To instytucja finansowa na przykład bank. Otrzymamy je znacznie szybciej, niż zapłaci nam kontrahent, który często wykorzystuje do końca termin płatności. Plusem tej usługi jest to, że faktur może przejąć odpowiedzialność za nieterminową zapłatę przez kontrahenta. Długie terminy płatności, niepewność, czy klient wywiąże się z obowiązku, często jest dużym kłopotem dla przedsiębiorcy. Często blokuje to możliwość szybkiego rozwoju firmy, a nawet ogranicza sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Według ekspertów bankowych faktoring najkorzystniejszy jest dla firm, które zawierają kontrakty z dużymi lub stałymi kontrahentami.

Jak sfinansować rozwój firmy?

Leasing

Pomocą dla firmowych inwestycji jest leasing- kolejny produkt bankowy. Ta forma najczęściej kojarzy się nam z wypożyczaniem samochodów, gdy tymczasem może obejmować potrzebne dla firmy maszyny produkcyjne, sprzęt komputerowy czy medyczny, wyposażenie biura. Współfinansujemy w ten sposób przedmioty, których ze względu na ich charakter czy też okresową potrzebę nie musimy kupować

Przeczytaj też: Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Gwarancja

Gwarancja to także produkt bankowy. Bank wyróżnia kilka rodzajów gwarancji, dla przedsiębiorcy ważna jest gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja najmu, gwarancja dobrego wykonania kontraktu. PKO Bank Polski proponuje limit kredytowy wielocelowy lub nimi gwarancyjny, jako najkorzystniejsze usługi dla przedsiębiorców.

Limit kredytowy wielocelowy obejmuje limit kredytowy, limit gwarancyjny i limit na akredytywy. Traktowane są jako jeden wspólny limit jest tylko warunek – musi zostać zabezpieczony, na przykład poprzez hipotekę

Akredytywa chętnie stosują przedsiębiorcy, którzy planują zakupy inwestycyjne za granicą. Zapewnia ona źródło zapłaty dla kontrahenta.

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy ma zastosowanie tylko na terenie Polski. Aby zabezpieczyć swoje interesy, kontrahenci Podpisują z bankiem umowę rachunku. Bank jest tylko powiernikiem i wykonawcą płatności zawartych w umowie. Jest partnerem, który gwarantuje bezpieczeństwo.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *