Jak założyć prywatne przedszkole ?

Jak założyć prywatne przedszkole ? Niestety w Polsce wciąż brakuje miejsc w publicznych przedszkolach. Dlatego założenie prywatnego przedszkola to naprawdę dobry pomysł na biznes. – Zwłaszcza, że możesz liczyć na dofinansowanie od państwa. W tym artykule podpowiemy jakie wymogi musisz spełnić, by założyć prywatne przedszkole.

Warto wiedzieć, że prywatne przedszkole nie jest uznawane jako działalność gospodarcza, dlatego też nie musisz rejestrować firmy w CIDG. Placówka musi jednak widnieć w ewidencji placówek i szkół niepublicznych. Taki rejestr prowadzą jednostki samorządu terytorialnego – urzędy miast i gmin. Należy wypełnić stosowny wniosek, który znajdziemy na stronie urzędu miasta lub gminy. Do wniosku koniecznie musimy dołączyć kilka załączników.

Jak założyć prywatne przedszkole ?

Lista załączników

1) statut przedszkola podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego;

2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkola oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora i jego kwalifikacje.

3) informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) realizację innych zadań statutowych,

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

Przeczytaj też: Jak sfinansować rozwój firmy ?

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

4) Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO).

Kiedy otrzymasz decyzję ?

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Dodajmy jeszcze, że procedura administracyjna jest bezpłatna. – Nie ponosimy, zatem żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku.

Przeczytaj również: Biznes na Cyprze – 10 powodów, dla których Cypr jest idealnym miejscem dla Twojego biznesu

Skąd zdobyć pieniądze na start ?

Rządowy program Maluch+ Szczególnie zainteresuje Cię moduł 3 i 4 Dostaniesz dofinansowanie do stworzenia miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym maksymalnie 10.000, za jedno utworzone miejsce. Maksymalnie 5.000 zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna Jeżeli mówimy o zapewnieniu działania tych miejsc to miesięczna kwota dofinansowania na jedno dziecko objęte opieką wahała się w poprzednich latach od 80 do 500 zł.

Pamiętajmy, że aby otrzymać dofinansowanie musimy pomniejszyć o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Kwalifikacje nauczyciela przedszkolnego

Przepisy mówią, że nauczycielem w przedszkolu może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe. Na poziomie co najmniej licencjata wraz z przygotowaniem pedagogicznym. Mówimy o takich kierunkach kształcenia jak na przykład wychowanie przedszkolne, a także pedagogika wczesnoszkolna czy pedagogika opiekuńcza. Dla dzieci o specjalnych potrzebach konieczna jest osoba, która ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna. Nauczycielem w przedszkolu może być również absolwent zakładu szkolenia nauczycieli takim zakładem jest na przykład. studium wychowania przedszkolnego.

Jak założyć prywatne przedszkole ?

Przedszkole – czy to rentowny biznes ?

Niestety koszty prowadzenia takiej placówki są dość wysokie. – Musisz zainwestować około 30-100 tys. zł. Co ważne zwrotu środków możesz spodziewać się dopiero po upływie pól roku. Jeśli do Twojego przedszkola zapisze się 14. dzieci, to już po pierwszym miesiącu działania placówki można zarobić od kilku tysięcy złotych.

Wszystko jednak zależne jest od ustalonego przez Ciebie czesnego– czyli głównego źródła dochodów w przypadku przedszkoli. Kluczem jest szeroka oferta zajęć dodatkowych, rodzice już od najmłodszych lat chcąc uczyć dzieci języków obcych, rozwijać pasję sportowe, muzyczne czy artystyczne. Dobra placówka musi zapewnić wszechstronny rozwój dziecka. W dużych miastach czesne za przedszkole to kwota minimum 400 zł, w prywatnych przedszkolach nierzadko przewyższa 1000 zł.

Konieczne jest zapewnienie także zdrowych posiłków.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *