Promocja w świetle Omnibusa

Promocja w świetle Omnibusa – Według unijnej zasady sprzedawca ma obowiązek informowania konsumenta o cenie produktu lub usługi. Nowością jest natomiast informowania o obniżkach cen. W każdym ogłoszeniu o obniżce cen musi być podana wcześniejsza cena stosowana przez określony okres przed obniżką ceny. Wcześniejsza cena oznacza Ponadto najniższą cenę stosowaną przez przedsiębiorcę w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Promocja w świetle Omnibusa

Czy konieczne jest 30 dni

Dyrektywa Omnibus dopuszcza, by państwa członkowskie mogły wprowadzać okres krótszy niż 30 dni. Gdy przedmiotem obrotu są towary o krótkim terminie przydatności lub gdy są w obrocie krócej niż 30 dni. W obu przypadkach sprzedawca podaje ceny najniższe lub cenę sprzed pierwszej obniżki

Dyrektywa Omnibus pozwala na wprowadzenie przepisów, które przewidują że w przypadku stopniowego zwiększania obniżki ceny, wcześniejsza cena podana do wiadomości klienta, będzie ceną bez obniżki. Będzie to, zatem cena sprzed pierwszego zastosowania obniżonej ceny.

Przeczytaj też: Ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT)

Jednakże w Krajowej ustawie nie znajdziemy takiego zapisu zmiany mają na celu zapobieganie praktykom manipulowania cenami. Przedsiębiorcy często, zwłaszcza w okresie przed wyprzedażą, sztucznie zawyżają ceny danego produktu, by podczas wyprzedaży nadać mu nową cenę, znacznie niższą. Mamy więc tylko z pozoru atrakcyjną cenę, bo w rzeczywistości odpowiada ona cenię pierwotnie stosowanej.

Naruszenie prawa jest również eksponowanie niższej ceny danego towaru przekreśloną wyższą ceną świadczyć to może o obniżce ceny, której w rzeczywistości nie było.

Uwaga! Regulacja dotycząca informowania o obniżkach cen obowiązuje nie tylko prowadzących sprzedaż na rynku online, ale także tych na rynku tradycyjnym.

Promocja w świetle Omnibusa

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Różnica w Polskim prawie

Eksperci, którzy śledzą oba przepisy, zauważyli różnicę między Polską ustawą uc 86, a dyrektywą omnibus.

Dyrektywa posługuje się pojęciem „ogłoszenia o obniżce ceny”. Natomiast polski ustawodawca to pojęcie pominą i posługuje się” w każdym przypadku obniżenia ceny”. To Według ekspertów zmienia istotę i cel przepisu dyrektywy. Uważają bowiem, że przepisy dyrektywy stosuje się tylko w odniesieniu do ogłoszonych obniżek, a zatem nie do wszystkich.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *