Jak zgodnie z prawem sprzedawać poza lokalem?

Jak zgodnie z prawem sprzedawać poza lokalem? Inicjatywa w działalności gospodarczej jest wskazana i pozytywnie oceniana. Gorzej, jeśli jest ona agresywna A praktyki marketingowe lub sprzedażowe wprowadzają w błąd, oszukują konsumentów. Dzieje się tak zwykle podczas nieumówionych wizyt w domu klienta lub wycieczek. Takie działania przedsiębiorców wzięli pod lupę unijni prawodawcy kropka dyrektywa unijna Omnibus reguluje kwestie związane ze sprzedażą poza lokalem przedsiębiorcy.

Sprzedaż towaru poza siedzibą firmy jest dozwolona i powszechnie stosowana. Jednak oszukańcze praktyki marketingowe mogą wybierać silny nacisk na konsumentów. Często prowadzą do tego, że klient nabywa towar, którego w innych okolicznościach nie kupiłby. Pod wpływem agresywnej reklamy dokonujemy zakupu po wygórowanych cenach, najczęściej z obowiązkiem natychmiastowej zapłaty.

Jak zgodnie z prawem sprzedawać poza lokalem?

Jak zgodnie z prawem sprzedawać poza lokalem? – Naganne jest to, że sprzedaż taka kierowana jest zwykle do osób starszych, które nie zawsze przewidują konsekwencje zawieranych w takich warunkach umów.

Nasilenie nieuczciwych praktyk na polskim rynku sprzedaży bezpośredniej dostrzegł też prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów. Do jego urzędu rocznie wpływa 600 skarb oszukanych konsumentów. Uważa się, że to tylko 20% rzeczywistej liczby przypadków. Skargi dotyczą sprzedaży towarów o wysokiej wartości pieniężnej, a przecież jednocześnie naruszone są prawa konsumentów.

Przeczytaj też Promocja w świetle Omnibusa

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czego dotyczą najczęstsze naruszenia prawa ?

Najczęściej naruszane są prawa konsumenta dotyczące choćby ukrywanie handlowego celu pokazu. Konsumenci często wprowadzani są w błąd co dostanę zdrowia. Takie działania mają na celu wzbudzenie potrzeby zakupu prezentowanego wyrobu czy urządzenia medycznego. Nieuczciwi sprzedawcy wprowadzają w błąd konsumenta, Prezentując towar z certyfikatem czy wyróżnieniem, kiedy w rzeczywistości takowe nie istnieją. Inną praktyką jest wprowadzanie w błąd konsumenta, powołując się na autorytety lub powszechnie znane i szanowane instytucje. Oszustwem jest także podawanie zawyżonej wartości produktu bez możliwości rabatu. Sprzedawcy znają tę technikę pod nazwą „uciekającej okazji”. Sugerują istnienie szczególnej korzyści cenowej. Nieuczciwe jest także stosowanie technik sprzedażowych, które prowadzą do zawarcia umowy na usługę finansową, mówimy tu o pożyczkach przecinają by klient mógł sfinansować należność za zakupiony towar czy usługę.

Jak zgodnie z prawem sprzedawać poza lokalem?

Tego typu transakcją najczęściej towarzyszą działania przedsiębiorcy, które utrudniają lub uniemożliwiają odstąpienie od umowy w ustawowym 14-dniowym terminie. W związku z tym polski ustawodawca przewidział zmianę w ustawie o prawach konsumenta. Jeśli więc konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, podczas wizyty domowej, wycieczki, zbiorowego spotkania, których celem jest promocja i sprzedaż, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. Ponadto Klient nie musi podawać przyczyny i nie ponosi żadnych kosztów.

Zwróćmy uwagę na artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta. Mówi on, że dał mu zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy podczas nieumówionej wizyty nie znajdą zastosowania wyłączenia od prawa odstąpienia od umowy.

Jak zgodnie z prawem sprzedawać poza lokalem? –

Przykład

Prześledźmy to na przykładzie pana X, który podczas zorganizowanego w hotelu spotkania zakupił wycieczkę autokarową po krajach Beneluksu. Cena wycieczki była atrakcyjna, bo przedsiębiorca dawał 40% obniżki. Obniżka dotyczyła tylko tych umów, które zawarte zostały Podczas tego spotkania. Termin wycieczki był dość odległy, bo dopiero za trzy miesiące. Mając czas pan x zweryfikował ceny tego typu wycieczek. Okazało się, że mimo 40% rabatu jego wycieczka jest znacznie droższa od tych, które oferują biura podróży.

Jeśli klient odstąpi od umowy zwróć też pieniądze

Zgodnie z nową ustawą konsument może skutecznie odstąpić od tak zawartej umowy. Jeśli do tego dokonał wcześniejszej płatności, ma prawo żądać jej całkowitego zwrotu. Ustawodawca wprowadził także zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy czyli w ciągu 30 dni kropka od tej reguły Wyjątek stanowi pokaz zorganizowany w miejscu zamieszkania konsumenta.

Przeczytaj również: Czym jest scoring kredytowy?

Przyjmowanie od konsumenta płatności przed upływem prawa do odstąpienia od umowy grozi określonymi sankcjami, na przykład karą grzywny.

Jeśli przedsiębiorcą jest podmiot niebędący osobą fizyczną, odpowiedzialnością obciążana jest osoba kierująca firmą lub osoba upoważniona do zawierania umów z konsumentami.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *