Jaki jest udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto?

Jaki jest udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto? Nie mniejszy artykuł jest niewielkim przeglądem sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008 do 2019. Pokazujemy, jaki był udział tego sektora w tworzeniu PKB, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zarobków pracowników tego sektora. Przegląd opiera się na danych głównego Urzędu Statystycznego.

Polskie przedsiębiorstwa na koniec 2019 roku wytworzyły blisko 3/4 wartości PKB, to jest 72,3%, największy wkład w tworzeniu produktu krajowego brutto miały małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich udział w tych latach wzrósł z 47,2%. Do 49,6%

Jaki jest udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto?

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw zanotował poprawę we wszystkich swoich grupach. Mikroprzedsiębiorstwa z 29,9% do 30,6% małe firmy z 7,4% do 8,8%. Za to firmy średnie z 9,9% do 10,2%

Tego niestety nie można powiedzieć o dużych podmiotach. W analogicznym okresie ich udział w tworzeniu produktu krajowego brutto spadł z 23,9%. W 2008 roku do 22,7% w 2019 roku. Warto podkreślić, że największy udział w tym procesie miały mikroprzedsiębiorstwa – około 30,6%

Przeczytaj o Prostej Spółce akcyjnej

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Udział w tworzeniu produktu krajowego brutto uzależnione jest oczywiście od ilości podmiotów działających na rynku. W omawianych latach zanotowano o 21,4% więcej aktywnych firm niż przed 2008 rokiem. Zwiększyła się liczba mikro i dużych przedsiębiorstw. Skurczyła się natomiast liczba firm średnich, aż o 10,2% i małych o 8,8%.

Przeczytaj też Przegląd zatrudnienia w latach 2008-2019

Udział w tworzeniu PKB

Rok 2019 zaliczył niewielki spadek udziału w sektora przedsiębiorstw w tworzeniu PKB. Mówimy tu o 0,4 punktu procentowego, porównując do 2018 roku. Do tego spadku przyczyniły się wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem mikrofir. T, udział generowaniu PKB miały większe o 1,6 punktu procentowego.

Jaki jest udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto?

Jaki jest udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu produktu krajowego brutto? –

Podział na sektory gospodarki

Jeśli spojrzymy na przedsiębiorstwa ze względu na sektory gospodarki, to okazuje się, że w małych i średnich przedsiębiorstwach to sektor usług ma największe znaczenie w tworzeniu produktu krajowego brutto, 144,5%. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa największe znaczenie dla produktu krajowego brutto ma Oczywiście przemysł to 55,3%. Najmniejszy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto ma budownictwo. Jeśli mówimy o sektorze mśp to 12%. A duże firmy to tylko 2,4%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *