Wcześniejsze wypłaty z PPK

Wcześniejsze wypłaty z PPK – zabezpieczeniem naszych dochodów w przyszłości, obok wypracowanej emerytury, będą nowe wkłady na Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK. PPK to forma dodatkowego, powszechnego I długoterminowego oszczędzania, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo. Każdy zatrudniony będzie mógł gromadzić środki w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jego konto zasilą także comiesięczne wpłaty finansowane przez firmę, w której dana osoba pracuje oraz dopłaty ze strony państwa. Dopłaty te, finansowane są z Funduszu Pracy.

Podmiot zatrudniający

Przez podmiot zatrudniający rozumiemy pracodawcę, w myśl artykułu 3 ustawy Kodeksu Pracy. Przez podmiot zatrudniający rozumiemy także nakładce – w stosunku do osób fizycznych wykonujących pracę nakładczą Po ukończeniu 18 roku życia. Mówi o tym artykuł 303 paragraf § 1 Kodeksu Pracy. Podmiotem zatrudniającym są także rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych. Pracownicze plany Kapitałowe mogą także realizować jako zatrudniający oczywiście zleceniodawcy. jeśli wykonujemy pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną. Na przykład na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub innej oświadczeniu usług. Podmiotem zatrudniającym może być tak że podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

Wcześniejsze wypłaty z PPK

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Wcześniejsze wypłaty z PPK –

Jak wypłacane będą nam pieniądze?

Zgromadzone w PPK środki pieniężne otrzymamy po osiągnięciu 60 roku życia. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Aby, je otrzymać będziemy musieli złożyć stosowny wniosek. Pieniądze wypłacimy w dwóch formach. Po pierwsze w wysokości 25% zgromadzonych funduszy jednorazowo. Ponadto pozostałe 75% – co najmniej w 120 miesięcznych ratach. To jest przez 10 kolejnych lat. Po drugie wypłaty zrealizujemy w formie świadczenia małżeńskiego przez 120 miesięcy. Środki będą wypłacane małżonkom wspólnie aż do ich wyczerpania. W razie śmierci jednego , ze zgromadzonych środków będzie korzystał drugi małżonek, aż do ich wyczerpania.

Twórcy Pracowniczych Planów Kapitałowych przewidzieli także wcześniejsze wypłaty, nim osiągniemy 60 lat. Wniosek o wypłatę do 25% zgromadzonych środków będzie mógł złożyć uczestnik systemu w sytuacji jego poważnej choroby, ale też małżonka czy dziecka.

Z jednorazowego, wcześniejszego wypłacenia środków z Pracowniczych planów kapitałowych można będzie skorzystać, aby sfinansować wkład własny do kredytu na mieszkanie lub dom. W tym przypadku Warunkiem otrzymania środków z systemu jest obowiązek ich zwrotu w ciągu 15 lat.

Wcześniejsze wypłaty z PPK

Co w przypadku śmierci uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych ?

Co ważne w przypadku śmierci osoby, która gromadziła środki w PPK pieniądze nie przepadają. Ponad to dana osoba może wskazać, do kogo trafią zgromadzone oszczędności. W przypadku wskazania konkretnych osób, to otrzymają one środki te nawet bez przeprowadzania postępowania spadkowego

Ustawa mówi wyraźnie, że uprawnionym do otrzymania środków może być wyłącznie osobę fizyczną. Przepisy nie określają jednak kto może zostać wskazany przez uczestników PPK. Zatem nie wykluczamy nikogo z rodziny np. małżonka, dziecko, brata, siostrę, kuzyna, kuzynkę. Co więcej osoby uprawnione do korzystania ze zgromadzonych środków nie muszą być wcale spokrewnione ze zmarłym uczestnikiem PPK. Pieniądze może, zatem otrzymać przyjaciel. Pamiętajmy, że wskazując osoby uprawnione, możemy określić ich udział w otrzymywanych środkach. Jeżeli tego nie zrobimy , a zdecydujemy się wskazać kilka osób, udziały te potraktowane zostaną na równi.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *