Kto może przystąpić do PPK ?

Kto może przystąpić do PPK ? – do PPK zgłoszenia dokonuje firma, w której pracujemy. Firma zgłasza tych pracowników, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Pracownicy muszą ukończyć 18 rok życia, ale nie mogą osiągnąć jeszcze wieku 70 lat. Osoby do 55 lat są włączone do Pracowniczych Planów Kapitałowych z mocy prawa, o ile nie zadeklarują rezygnacji. O rezygnacji napiszemy w innym naszym artykule. Natomiast osoby w przedziale wiekowym 55-69 lat mogą oszczędzać w Pracowniczych Planach Kapitałowych tylko wtedy, gdy złożyły odpowiedni wniosek swojemu pracodawcy. Wiek uczestnika PPK jest istotny dla jego pracodawcy. To ze względu na obciążenia finansowe. Pracodawca będzie musiał finansować chociażby podstawową wpłatę, czyli Półtora procent wynagrodzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest także dokonywanie terminowych wpłat na plany kapitałowe.

Kto może przystąpić do PPK ?

Zasady wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wpłaty na oszczędności finansowane są z trzech źródeł. Po pierwsze przez osobę zatrudnioną, czyli uczestnika PPK. Po drugie przez firmę, w której osoba gromadząca oszczędności pracuje. Wpłaty finansowane są także przez państwo. Jako uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązkowo finansujemy wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia. Jeśli jednak nasze wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, nie jest większe niż 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia ustawowego na dany rok, to na nasz wniosek ustalamy obniżoną wpłatę w przedziale od pół procent do 2% wynagrodzenia. Jeżeli chcemy to na nasz wniosek możemy dokonywać także dodatkowych wpłat w wysokości do 2%. Zatem, na swój rachunek w PPK możemy odkładać maksymalnie 4% swojego wynagrodzenia.

Na PPK zbierasz nie tylko Ty

Drugim finansującym nasz rachunek w PPK jest oczywiście pracodawca. Musi wpłacać co najmniej Półtora procent naszego wynagrodzenia. W tym przypadku, także jest możliwa wpłata dodatkowa w wysokości do 2,5% wynagrodzenia, Jeśli na to zdecyduje się pracodawca. Ta dodatkowa wpłata może być zróżnicowana,, ze względu na długie okresy zatrudnienia.

Kto może przystąpić do PPK ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj też Wcześniejsze wypłaty z PPK

Trzecim finansującym wpłaty w PPK jest oczywiście państwo, które korzysta z Funduszu Pracy. Co ciekawe otrzymamy wpłatę powitalną, która jest jednorazowa, Jej Wysokość to 250 zł. Warunkiem jest jednak minimum trzymiesięczne uczestnictwo w PPK i uiszczanie opłat za ten okres przez nas samych. Po tym okresie otrzymamy także dopłaty roczne, które będą już cykliczne. Ich wysokość to 240 zł za każdy rok uczestnictwa, ale i tu są warunki, Musimy osiągnąć określoną wartość wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Mówi o tym artykuł 32 ustęp 2 ustawy o PPK. Firma, w której pracujemy nie ingeruje w prawa uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych do dopłat ze strony państwa, ani też w proces ich przepływu na jego rachunek.

Kto może przystąpić do PPK ? –

Podstawa wymiarów wpłat na PPK

Podstawą obliczania określonego procentów wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest nasze wynagrodzenie, będące jednocześnie podstawą do wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnej i rentowe. Wpłaty do planów nie nalicza się od zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego Czy od przychodów zwolnionych ze składek ZUS.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *