Jak oskładkować kontrakt menadżerski ?

Jak oskładkować kontrakt menadżerski ? Kontakt menadżerski nie ma dokładnej definicji powszechnie obowiązujących w przepisach prawnych. Zatem zobowiązania, jakie podejmuje menadżer i wola zatrudniającego decydują o charakterze umowy między stronami.

Umowa kontraktu może mieć więc charakter umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeśli ma charakter umowy o pracę, to menadżer podlega ubezpieczeniom społecznym jak każdy pracownik. Jeśli natomiast kontrakt sformułowany jest jako umowa o świadczenie usług, to ma charakter umowy zlecenia. Wówczas menadżer podlega ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorca.

Menadżer ma obowiązek odprowadzać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przychody z tytułu działalności wykonywanej osobiście to przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kontraktów menedżerskich, a także umów o podobnym charakterze.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jak oskładkować kontrakt menadżerski ?

Przeczytaj też: Czym jest kontrakt menadżerski ?

Menadżer, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie ma zawartą umowę kontraktu managerskiego na zarządzanie, uzyskuje przychód z tej umowy. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych – przychód ten jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Umowę kontraktu traktujemy jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jak umowę wykonywaną w ramach działalności gospodarczej. Dla menadżera obowiązkowe są, zatem ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego może nastąpić tylko na wniosek ubezpieczonego.

Przeczytaj też: Jak opodatkować kontrakt menadżerski?

Jak oskładkować kontrakt menadżerski ?

Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uchwałą z 17 czerwca 2015 roku, że tytułem do podlegania ubezpieczeniem społecznym jest umowa o świadczenie usług. Tej uchwale Sąd Najwyższy nadał moc zasady prawni.

Powyższa zasada wypływa stąd, że członek zarządu spółki akcyjnej czyli menadżer zawiera z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *