O uldze abolicyjnej słów kilka

O uldze abolicyjnej słów kilka Dla kogo jest ulga abolicyjna? Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce i otrzymujesz dochody z zagranicy, które podlegają metodzie odliczenia proporcjonalnego, to masz prawo do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi? Możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej, jeśli otrzymujesz dochody z zagranicy, takie jak:

  1. Dochody z pracy na stanowisku służbowym, umowy o pracę, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.
  2. Dochody z działalności wykonywanej osobiście.
  3. Dochody z działalności gospodarczej, które są opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  4. Dochody z praw majątkowych. – Takie jak prawa autorskie i pokrewne. Dochody wynikające z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej wykonywanej poza terytorium Polski. Wyjątek stanowią dochody uzyskane z tytułu korzystania z tych praw lub ich rozporządzania.

To ważne, żeby do tych dochodów zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego.

Czym jest metoda odliczenia proporcjonalnego? Metoda odliczenia proporcjonalnego to jedna z dwóch strategii unikania podwójnego opodatkowania, która stosujemy w sytuacji, gdy:

  1. Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, z którego pochodzą Twoje dochody, ale te dochody nie zwalniają od podatku na mocy tej umowy.
  2. Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, z którego pochodzą Twoje dochody.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu dochodów uzyskanych za granicą w Polsce, ale odliczeniu od tego podatku kwoty podatku zapłaconego za granicą. Możliwe jest odliczenie tylko w wysokości podatku proporcjonalnego do dochodu uzyskanego w danym obcym kraju.

O uldze abolicyjnej słów kilka

Czytaj też: Ile pieniędzy pożyczyły mikrofirmy ? – Maj 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

O uldze abolicyjnej słów kilka

Zniesienie ulgi abolicyjnej

Polski Ład 2.0. wszedł w życie od 1 lipca 2022 r., ale konkretne przepisy ustawy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. W ramach pakietu „Nowy Polski Ład” wprowadzono wiele zmian dotyczących podatków, które zmieniają metody opodatkowania. Zmienią się również reguły dotyczące zaliczek na podatek oraz sposoby rozliczania podatków za 2022 r. Jednak ulga abolicyjna, która obowiązywała na mocy Polskiego Ładu, nie będzie obowiązywać od 1 lipca 2023 r., ponieważ Ministerstwo Finansów proponuje jej całkowite wycofanie. Szczegóły można znaleźć w artykule.

Ulga abolicyjna to forma ulgi podatkowej, która była dostępna dla osób powracających do Polski po pobycie za granicą. Jej celem było zachęcenie Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Aby skorzystać z tej ulgi, podatnik musiał spełnić pewne kryteria. Między innymi nie mieć miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej trzy lata przed powrotem. Osoby uzyskujące dochody za granicą musiały wykazać te przychody w Polsce i odliczyć zagraniczny podatek od podatku ustalonego w Polsce. Ostatnio istniała możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej, która pomagała w zrównoważeniu obciążeń podatkowych. Niestety ulga ta już nie obowjązuje

Zniesienie ulgi abolicyjnej miało zastosowanie w przypadku dochodów, które nie zostały zadeklarowane, szczególnie w przypadku ukrywania źródła ich pochodzenia. Standardowo dochody, które są odkrywane przez fiskusa, są opodatkowane stawką 75%. Jednak dla dochodów objętych ulgą abolicyjną, stawka opodatkowania miała wynosić 8% podstawy opodatkowania. To miało być rozwiązanie tymczasowe Termin na składanie wniosków przewidziano na okres od 1 października 2022 r. do 31 marca 2023 r. Jednak z powodu kontrowersji związanych z tymi przepisami, Minister Finansów zdecydował się na ich wycofanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *