Jak opodatkować kontrakt menadżerski?

Jak opodatkować kontrakt menadżerski ? Dochody z tytułu kontraktu menedżerskiego kwalifikujemy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Mówi o tym artykuł 10 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek liniowy

To jak zakwalifikujemy dane przychody, ma duże znaczenie dla zasad ich opodatkowania. Opodatkowanie kontraktu menedżerskiego, tak samo jak przychodu osiąganego z działalności gospodarczej jest błędem. Przychody z kontraktu menedżerskiego, nie mogą być, zatem także opodatkowane na zasadach liniowych. W uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2010 sąd odrzucił możliwość, by wspólnicy osobowych spółek świadczący usługi menadżerskie, mogli rozliczać się z fiskusem na zasadach podatku liniowego. Mówimy tutaj o sytuacji kiedy z punktu widzenia formalnego to spółka podpisuje umowę na świadczenie usług menedżerskich. – Menadżer jest jednocześnie wspólnikiem. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w takiej sytuacji przychody wspólników, uzyskane z kontraktu oraz u nie będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w podatku liniowym

Jak opodatkować kontrakt menadżerski?

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

W ślad za wydanym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Minister Finansów wydał interpretacja ogólną dotyczącą rozliczania dochodów z kontraktów menedżerskich. Minister Finansów wskazał, że przychody uzyskane właśnie z kontraktów menedżerskich są przychodami uzyskanymi z działalności wykonywanej osobiście. Nie ma tutaj znaczenia, w jakiej formie prawnej prowadzimy działalność gospodarczą. Pamiętajmy, że również wtedy, gdy przychody z kontraktów osiągamy w związku z działalnością gospodarczą, prowadzoną w formie osobowej spółki nie mającej osobowości prawnej, również nie możemy rozliczyć się na zasadach liniowych. – Dlaczego? Bo źródłem tych przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Jak opodatkować kontrakt menadżerski?

Jak opodatkować kontrakt menadżerski ? –

Zaliczka na podatek

Spółka, która wypłaca wynagrodzenie dla menedżera ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Mówi o tym artykuł 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawet jeśli menadżer nie ukończył jeszcze 26 roku życia nie może korzystać ze zwolnień z podatku dochodowego. Może natomiast złożyć wniosek o nie pobieranie podatku. – Oczywiście pod warunkiem, że przewidywane roczne dochody z tego tytułu, opodatkowane według ogólnych zasad, nie przekroczą 30 000 zł. Co więcej osoby te mogą skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, przy obliczaniu przez spółkę miesięcznej zaliczki na podatek.

Co ma wpływ na wysokość zaliczki?

Przede wszystkim miesięczne koszty uzyskania przychodów. Określa je artykuł 22 ustęp 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na wysokość zaliczki, mają także wpływ potrącone przez płatnika miesięczne składki ZUS.

Jak opodatkować kontrakt menadżerski ? –

Jak ustalić miesięczne koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu w przypadku kontraktów menedżerskich ustalamy w wysokości określonej w artykule 22 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o PIT. Przykład tego, jak stosować te przepisy jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 roku. Dyrektor w interpretacji wskazał, że miesięczne koszty uzyskania przychodu, to 250 zł. Ponadto nie mogą one przekroczyć kwoty trzech tysięcy złotych za dany rok podatkowy. Jeżeli konkretny podatnik podpisał więcej kontraktów menedżerskich, jego koszty uzyskania przychodów w danym roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 4 500 zł.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj też: Czym jest kontrakt menadżerski ?

Pamiętajmy, że menadżerowie nie mają prawa stosować zasady, zgodnie z którą, jeśli udowodnimy że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wysokości zryczałtowanej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Ponadto nie ma tutaj znaczenia czy menadżer świadczy swoje usługi samodzielnie, Czy przy udziale osób trzecich. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2023 roku menadżer może złożyć wniosek o nie stosowanie kosztów uzyskania przychodów

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *