Czy na umowie zlecenia należy się odprawa?

Czy na umowie zlecenia należy się odprawa lub odszkodowanie ? Nasze wynagrodzenie obciążone jest składkami na ubezpieczenia społeczne. W tym ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Co ważne nie wolno nimi obciążać odpraw, odszkodowań, czy rekompensaty, które zleceniodawca ma obowiązek wypłacić z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia. Także z tytułu rozwiązania umowy zlecenia z przyczyn dotyczących zleceniodawcy lub nieprawidłowego wypowiedzenia umowy.

Przypomnijmy, że umowa zlecenia ulega rozwiązaniu kiedy:

  • upłyną termin na jaki została zawarta;
  • wykonaliśmy zlecenie, które było przedmiotem umowy;
  • nastąpiło wypowiedzenie umowy.

Odnośnie wypowiedzenia umowy warto dodać, że każda ze stron ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę zlecenia. Co więcej strony umowy mogą zawrzeć w jej treści warunki pod jakimi umowę tę można wypowiedzieć. Zasada ta znajduje umocowanie w art. 746 Kodeksu cywilnego

odszkodowania odprawy lub rekompensaty na umowie zlecenia

Odprawa i odszkodowanie, a ustawa Covidowa

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o przeciwdziałaniu skutkom i zwalczaniu Covid-19, bardzo mocno wkraczają w wiele aspektów życia gospodarczego. Ustawa popularnie zwana Covidową reguluje także, górną granicę odpraw odszkodowań oraz rekompensat z tytułu umowy zlecenia. Jeśli zachodzą przesłanki, o których mowa w art.15gb ustawy, odprawa, odszkodowanie lub rekompensata nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Kiedy wygasa zlecenie ?

Umowa zlecenia wygasa, także z chwilą śmierci zleceniodawcy. Inną przesłankom wygaśnięcia umowy jest utrata przez zleceniodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych. Ważne by zawrzeć taki zapis w umowie zlecenia.

Przeczytaj też: Kto jest właściwym płatnikiem składek ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

odszkodowania odprawy lub rekompensaty na umowie zlecenia

Regulacje dotyczące odszkodowania odprawy lub rekompensaty

Zasad i wysokości wypłaty odszkodowania, odprawy lub rekompensaty nie musimy regulować w samej umowie zlecenia. Co ważne strony mogą wynegocjować te prawa przy zakończeniu współpracy. Co więcej przepisy rozporządzenia składkowego nie wspominają nic o górnej granicy przysługującego odszkodowania odprawy lub rekompensaty. Podkreślmy jeszcze raz że świadczenia są w 100% zwolnione od potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Czy na umowie zlecenia należy się odprawa lub odszkodowanie ? – Przykład 1

Zleceniobiorca otrzymał tytułem wynagrodzenia 3.000 złotych oraz 4.500 złotych odprawy z tytułu rozwiązania umowy zlecenia przez zleceniodawcę, bez ważnego powodu, Kwota 4.500 jest, zatem w pełni wolna od potrąceń.

Co ważne zleceniobiorca będzie miał zagwarantowaną odprawę, gdy sam zlecający będzie zmuszony wypowiedzieć umowę zlecenia. Przyczyną takiej sytuacji jest zwykle ograniczenie kosztów zatrudnienia.

Zleceniodawca musi pamiętać, aby nie przyznawać zleceniobiorcy w umowie uprawnień pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy w oparciu o umowę o pracę. Zleceniobiorca można w tym przypadku, podejrzewać o ukrywanie umowy o pracę.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Edit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *