Kto finansuje składki na ubezpieczenie społeczne?

Kto finansuje składki na ubezpieczenie społeczne ? Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne obliczamy procentowo. Co ważne obliczone kwoty zawsze zaokrąglamy do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest wyższa bądź równa 50 groszy. W przeciwnym wypadku kwotę składki zaokrąglamy w dół.

Według obecnych przepisów od podstawy wymiaru składek płatnik składek potrąca:

  • 19,52% na ubezpieczenie emerytalne;
  • 8% na ubezpieczenie rentowe;
  • 2,45% na ubezpieczenie chorobowe;
  • od 0,67% do 3,33 na ubezpieczenie wypadkowe.

Co ważne w przypadku umowy zlecenia składki na ubezpieczenie emerytalne finansuje w równych częściach zleceniobiorca i zleceniodawca. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie rentowe proporcje są już inne. s

Kto finansuje składki na ubezpieczenie społeczne? – Sładki na to ubezpieczenie finansuje w wysokości 6,5% podstawy wymiaru składek, płatnik składek czyli zleceniodawca. Robi to z własnych środków. Pozostałe 1,5% podstawy wymiaru składek finansuje zleceniobiorca. Jeśli mówimy o ubezpieczeniu chorobowym to w wypadku umowy zlecenia, finansuje je sam zleceniobiorca w całości z własnych środków. Za to składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje wyłącznie zleceniodawca.

podstawa wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek w przypadku umowy zlecenia

Jeżeli wykonujemy pracę w oparciu o umowę zlecenia, umowę agencyjną lub umowę o świadczenie usług osiągamy przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I to właśnie ten przychód jest podstawą obliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dlatego tak ważne jest tutaj ustalenie w umowie zlecenia zasad odpłatności za wykonywane zlecenie. Stawki, mogą być ustalone godzinowo, akordowo, czy też prowizyjnie. Przepisy prawa dopuszczają ustalenie stawki w innej formie, z zastrzeżeniem, że stawka ta nie może być niższa od ustalonej stawki minimalnej. – Od 1 stycznia 2023 to 22,80 zł za godzinę. Pamiętajmy także, że ustawodawca ograniczył w skali roku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przeczytaj też: Kto jest właściwym płatnikiem składek ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

podstawa wymiaru składek

Ograniczenie

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, nie może być wyższa niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy. W 2023 roku górna granica podstawy wymiaru składek wynosi 208.050 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe w przypadku umowy zlecenia stanowi ten sam przychód co dla ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Ponad to nie stosuje się tu górnej granicy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w danym miesiącu nie może być wyższa od 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *