Kto jest właściwym płatnikiem składek ?

Kto jest właściwym płatnikiem składek ? – Uprawnienia, do tego, by ustalić kto jest właściwym płatnikiem składek, posiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce każdy z nas, ma możliwość wykonywania pracy zarobkowej w dwóch, trzech, a nawet czterech firmach. To one zgłaszają nas do ZUS-u, wypełniają swój obowiązek płatnia. ZUS natomiast musi ustalić, który podmiot jest faktycznie płatnikiem naszych składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydaje w tej sprawie decyzję administracyjną.

Nowe przepisy pozwalają w każdej sytuacji na jednostronne ustalenie przez ZUS rzeczywistego płatnika składek. Zatem w przypadku tak zwanego outsourcingu, ale także w razie zbiegu kilku tytułów do ubezpieczeń, to jest:

  • umowy o pracę i umowy zlecenia;
  • kilku umów zlecenia;
  • umowy zlecenia wykonywanej na rzecz swojego pracodawcy.

Co to jest outsourcing pracowniczy ? – To sytuacja, gdy przyjęcie pracowników do pracy zlecamy innemu podmiotowi. W takim wypadku należy ustalić, czy podmiot zgłaszający pracowników do ubezpieczeń jest faktycznym płatnikiem składek. Przykłady pokazują, że często w przypadku outsourcingu pracowniczego, często dochodzi do nadużyć na szkodę pracownika.

właściwy płatnik składek ZUS

Kto jest właściwym płatnikiem składek ? –

Przykład 1

Firma X prowadząca produkcję długopisów zawarła umowę outsourcingu pracowniczego z podmiotem Y, czyli agencją zatrudniającą. Z umowy wynikało, że od 1 lutego 2021 roku, firma X przekazała firmie Y, część swoich pracowników. Zatem firm Y powinna opłacać składki za te osoby. W toku kontroli ZUS okazało się, że firma Y nie opłacała składek od 1 lutego do 31 grudnia 2021. Co więcej okazało się, że pracownicy ci, formalnie zatrudnieni w firmie Y, faktycznie wykonywali pracę na rzecz firmy X. Pod jej nadzorem. Na mocy art. 231 Kodeksu pracy ZUS stwierdził, że nie doszło przejścia pracownika do firmy Y i płatnikiem składek jest w dalszym ciągu firma X.

Przeczytaj też: Umowa zlecenia na urlopie wychowawczym

Przykład 2

Spółka z o.o. zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Ma jednocześnie podpisaną umowę z firmą X na podwykonawstwo. W tym przypadku dochodzi do sytuacji, w której firma X zawiera umowę zlecenia z pracownikami spółki z o.o. Podwykonawca zgłosił pracowników tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po kontroli ZUS ustalił, że faktycznym płatnikiem składek jest spółka z o.o. Co więcej jest płatnikiem składek nie tylko z tytułu umowy o pracę, ale także z tytułu umowy zlecenia. Zdaniem ZUS praca na podstawie umowy zlecenia, była w pełnym zakresie wykonywana na rzecz pracodawcy, czyli na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto tu podać podstawę prawną. – To art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

właściwy płatnik składek ZUS

Kiedy powstaje nadpłata składek

Przychody pracowników z tytułu umowy zlecenia powinny, więc być oskładkowane , tak jak przychody ze stosunku pracy. Ważna jest więc zasada nowych przepisów.- ZUS ma prawo ustalić właściwego płatnika składek, bez względu na to, który podmiot dokonał zgłoszenia pracownika. ZUS w trakcie kontroli może ustalić, że podmiot zgłaszający pracownika, wcale nie jest faktycznym płatnikiem składek. Na jego koncie powstaje zatem nadpłata składek. Co ważne firma ta nie ma możliwości odzyskania wpłaconych do ZUS-u pieniędzy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeksięgowuje wpłaconą kwotę na konto właściwego płatnika składek, bo na jego koncie trzeba trzeba uregulować powstałe zadłurzenie.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *