urlop macierzyński a umowa zlecenia

Umowa zlecenia na macierzyńskim – Życie stawia nas w różnych sytuacjach, dlatego dobrze jest, gdy znamy swoje prawa i obowiązki. Będą na zasiłku macierzyńskim możemy zdecydować się na pracę na umowie zlecenia. Podlegamy wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, tylko z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Ubezpieczeniom nie podlegamy z tytułu umowy zlecenia. Możemy jednak złożyć wniosek, by być nimi objęci. Sytuacja młodych matek w Polsce, często zmusza je do korzystania z urlopu wychowawczego. Takie osoby podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu oraz rentowemu. – Jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają także innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Macierzyński a umowa zlecenia

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński, który nabyłyśmy z tytułu potrącania składki przy umowie-zleceniu przysługuje tak samo długo jak zasiłek macierzyński , wypłacany w trakcie zatrudnienia na umowie o pracę. Przypomnijmy, że w przypadku urodzenia jednego dziecka to:

  • przez 20 tygodni okresu urlopu macierzyńskiego;
  • 6 tygodni dodatkowo;
  • 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, wynosi 100 procent podstawy wymiaru potrącanych składek.

Jednakże wysokość zasiłku za urlop rodzicielski wynosi 60% podstawy wymiaru składek. Pamiętajmy jednak, że jeśli w terminie do dwóch tygodni po porodzie złożymy wniosek o udzielenie, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego, zasiłek za cały ten okres będzie wynosił 80% podstawy wymiaru składek

Przeczytaj też: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem

Umowa zlecenia na urlopie wychowawczym-

Jaki tytuł do ubezpieczeń społecznych ?=

Inaczej natomiast jest w przypadku, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym jednocześnie wykonuje pracę na umowie zlecenia. W takiej sytuacji obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia. Nie podlegamy za to ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego.

W tym przypadku nie ma znaczenia, czy umowę zlecenia zawarliśmy z własnym pracodawcom czy też z innym podmiotem gospodarczym.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *