Umowa zlecenia z uczniem lub studentem

Umowa zlecenia z uczniem lub studentem – Różne sytuacje życiowe niejednokrotnie zmuszają młodych ludzi do podjęcia pracy zarobkowej. Często bywa, że sami dobrowolnie podejmują pracę na okres ferii czy wakacji. Mówiąc ” młodzi ludzie” rozumiemy uczniów: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów do ukończenia 26 roku życia. Ta grupa ludzi, wykonując pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Osoby do ukończenia 26 roku życia, nie są obejmowane tym ubezpieczeniom ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Według ustawy ZUS dla swoich celów uznaje, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

  • kontynuuje naukę w tej samej szkole;
  • ukończyła szkołę, ale zaczyna naukę 1 września w innej szkole, na wyższym poziomie;
  • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Wyjątek stanowią ci uczniowie, którzy przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia, tych uznaje się za uczniów do 30 września. W świetle ustawy studentami nie są natomiast uczestnicy studiów podyplomowych i doktoranckich.

Młoda osoba ma status studenta od aktu przyjęcia w poczet studentów i z łożenia ślubowania czyli immatrykulacji do daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Student zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończył te studia. Mówi o tym art.109 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kiedy obowiązują ubezpieczenia społeczne ?

Jeżeli student lub uczeń do 26 roku życia, zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą, to z tytułu jest obowiązek opłacać wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne. Mówimy tu oczywiście o ubezpieczeniach: emerytalnym, rentowym, wypadkowym, ale także chorobowym. Dla porządku przypomnijmy że określenie „pracodawca” i „pracownik” odnosi się do osób związanych stosunkiem na podstawie zawartej umowy o pracę. Umowa zlecenia traktowana jest w takim przypadku przez ZUS, tak samo, jak umowa o pracę.

Jeżeli jednak uczeń lub student do 26 roku życia podejmie pracę na podstawie umowy zlecenia, z innym podmiotem niż własny pracodawca, nie ma obowiązku ustalania tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Umowa zlecenia z uczniem lub studentem –

Przykłady

Na przykład student studiów magisterskich wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Jednak 18 lutego 2023 roku kończy 26 lat. W myśl przepisów, od tej daty podlega ubezpieczeniom społecznym. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Przykłady 2

Bywa, że student, który nie ukończył 26 roku życia wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo z własnym pracodawcą zawiera umowę zlecenia na krótki okres. W takim przypadku student podlega ubezpieczeniom społecznym, także ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe.. Tytułem do ubezpieczeń jest zarówno umowa o pracę jak i umowa zlecenia.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Umowa zlecenia z uczniem lub studentem –

Przykłady 3

Student studiów podyplomowych, który nie ukończył 26 roku życia wykonuje umowę zlecenia, w okresie od 16 stycznia do 10 lutego 2023 roku. W myśl przepisów, podlega ubezpieczeniom społecznym. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Przykłady 4

Bywa, że student, który nie ukończył 26 roku życia wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę w spółce jawnej. Dodatkowo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera umowę zlecenia. W takim przypadku student podlega ubezpieczeniom społecznym, z tytułu umowy o pracę, ale nie z tytułu umowy zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie

Przeczytaj też: Umowa zlecenia – Jak dobrze ją napisać ?

Umowa zlecenia z uczniem lub studentem –

Co jeszcze ?

Warto wiedzieć, że w przypadku doktorantów zatrudnionych na umowie zlecenia, obowiązek ubezpieczeń społecznych, uzależniony jest od wysokości otrzymywanych stypendiów doktoranckich. Jeśli doktorant rozpoczął studia najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i otrzymują stypendium doktoranckie, podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe potrącane jest na wniosek doktoranta. Wysokości otrzymywanych stypendiów doktoranckich jest podstawą do obliczenia stawek na ubezpieczenia.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *