częstotliwość wynagrodzenia

Umowa zlecenia a częstotliwość wypłat wynagrodzenia – Jak często otrzymujemy wynagrodzenie za realizację umowy zlecenia ? To zależy zawsze od tego na jak długo zawarliśmy umowę.

Ustawa wyodrębnia dwa rodzaje umów w tym zakresie:

  • okres umowy przekracza miesiąc
  • czas trwania umowy to miesiąc lub krócej.

Jeżeli zawarliśmy umowę na dłużej niż miesiąc to, wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki powinniśmy otrzymać przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli więc nasza umowa zlecenia przewiduje na przykład 8 miesięcy na wykonanie czynności objętych umową, to zleceniodawca nie może przewidzieć tylko jednego terminu płatności. Wynagrodzenie musi być wypłacane okresowo. Resort pracy preferuje jednak wypłatę wynagrodzenia po zakończeniu rozliczonego miesiąca. Cykl wypłat minimalnego wynagrodzenia powinniśmy określić w zapisach umowy zlecenia.

Umowa zlecenia a częstotliwość wypłat wynagrodzenia –

Termin wynagrodzenia

Natomiast przy ustalaniu terminu wynagrodzenia za wykonaną pracę w ciągu jednego miesiąca lub krócej, należy kierować się przepisami kodeksu cywilnego. Przepisy mówią jasno że wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wypełnieniu zobowiązania w całości. Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie lub w terminie, który strony ustaliły w umowie.

Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenia

Warto wiedzieć, że przepisy nie określają waluty w jakiej będzie wypłacone minimalne wynagrodzenie. Strony ustalają tę kwestię między sobą. Warto zawrzeć taki zapis w umowie. Pamiętajmy także o określeniu kursu, po jakim będziemy realizować wypłatę za wykonanie zlecenia. Przepisy zastrzegają, że wynagrodzenie musi mieć formę wyłącznie pieniężną. Nie ma żadnej alternatywy ! Wynagrodzenie w innej formie niż pieniężna jest niedopuszczalne.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Potrzeba aneksów

Jest oczywistym, że umowy zlecenia, a także umowy o świadczenie usług zawarte przed dniem 1 stycznia 2023 roku i trwające nadal, będą potrzebowały aneksów. Po pierwsze jeśli umowa nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2023 r, a potem od 1 lipca 2023, aneks musi to uwzględnić.

Aneksem regulujemy także liczbę przepracowanych godzin lub termin wypłaty wynagrodzenia.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie a umowa zlecenia

Strony naszych partnerów:

Wirtualne Biuro Poznań a także Wirtualne Biuro Kraków

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *