Tag: Jak powołać prokurenta ?

Jak powołać prokurenta ?

Jak powołać prokurenta ? Mocodawca, będący przedsiębiorcą, może mianować prokurenta poprzez wyrażenie swojej woli. Ustanowienie prokury jest jednostronnym aktem prawnym, który uprawnia prokurenta do reprezentowania mocodawcy w kontaktach z osobami…