Zasiłek po powrocie z zagranicy 2023

Zasiłek po powrocie z zagranicy 2023. Planujesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po utracie pracy ? Krajem, który ma pierwszeństwo w przyznawaniu tego zasiłku, jest ten, w którym ostatnio pracowałeś. Jeśli więc utracisz pracę w jednym z krajów UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zarejestruj się jako osoba bezrobotna właśnie tam. I co za tym idzie tam starał się o przyznanie zasiłku. Jeśli dostaniesz to prawo, możesz wystąpić o przeniesienie świadczenia do Polski. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej Powroty.gov.pl.

Zasiłek po powrocie z zagranicy 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Wróciłam do Polski i co dalej ?

Jeżeli zdecydujesz się na powrót do Polski tuż po stracie pracy i tam zamierzasz ubiegać się o zasiłek, pamiętaj , że okresy pracy i ubezpieczenia w krajach UE oraz EOG potwierdza dokument U1. Możesz go uzyskać w urzędzie zajmującym się przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych w danym kraju. Lokalny urząd pracy może poprosić instytucję zagraniczną o potwierdzenie Twoich okresów zatrudnienia.

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy w powiecie, musisz skontaktować się z urzędem pracy wojewódzkim. To on podejmuje decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To zasiłek dla bezrobotnych zostanie Ci przyznany na podstawie polskich przepisów i wypłacany zgodnie z polskim prawem.

Dodatkowo, osoby, które pracowały ostatnio w jednym z krajów UE lub EOG, aby uzyskać prawo do zasiłku, muszą spełnić pewien dodatkowy warunek. To prawo będzie im przysługiwać, jeśli zostaną uznane przez urząd pracy za pracowników przygranicznych lub powracających. Wymaga się informacji o tym, gdzie miało się centrum interesów życiowych. Urząd pracy musi uznać, że mimo pracy za granicą Twoje centrum życia pozostało w Polsce. Dopiero wtedy będziesz mógł ubiegać się o zasiłek.

Czytaj też: Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Zasiłek po powrocie z zagranicy 2023

Pamiętaj to ważne !

Co jeśli planujesz starać się o zasiłek po powrocie do Polski? Co ma wpływ na to kiedy otrzymasz zasiłek ? – Sposób, w jaki zakończysz umowy z pracodawcami w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w lokalnym urzędzie pracy. Co jeżeli rozwiążesz umowę za porozumieniem stron lub na mocy wypowiedzenia przez Ciebie ? Wtedy zasiłek zostanie przyznany po upływie 90 dni od rejestracji. Okres jego pobierania zostanie skrócony o 90 dni. Jeśli umowę wypowie pracodawca lub jej okres dobiegnie końca, zasiłek zostanie przyznany od dnia rejestracji na pełny okres.

Co jeśli dopiero po rejestracji w urzędzie pracy lokalnym będziesz starać się o dokument U1 ?- Wtedy czas oczekiwania na ten dokument wydłuży okres, po którym będziesz uprawniony do zasiłku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *