Kiedy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych 2023 ?

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 ? Osoba spełniająca warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje go w określonych terminach, jak przewidziane w ustawie.

Terminy przyznania zasiłku dla bezrobotnych zależą od sposobu zakończenia poprzedniej pracy. Urząd pracy sprawdza uprawnienia osoby do zasiłku oraz sposób, w jaki umowa pracy została zakończona. Wszystko po to, aby określić, od kiedy przysługuje zasiłek oraz przez jaki okres może być on wypłacany.

Co jeśli pracownika zwolniono dyscyplinarnie w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy ? Wtedy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych po upływie 180 dni od daty rejestracji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po 90 dniach od daty rejestracji.

Czasem pracodawca otrzymuje grant, świadczenie aktywizacyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia. Co jeśli bezrobotny rozwiązał umowę o pracę zawartą na podstawie skierowania przez urząd pracy do takiego pracodawcy ? Wówczas zasiłek przysługuje po upływie 180 dni od daty rejestracji.

Kiedy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych 2023 ?

Czytaj też: Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Repatrianci

Osoba, która wróciła do Polski jako repatriant, otrzymuje zasiłek po upływie 90 dni od daty rejestracji.

Jeśli otrzymałeś jednorazowy ekwiwalent za urlop górniczy, odprawę socjalną lub inne świadczenie, otrzymuje zasiłek po upływie okresu, za który otrzymała te świadczenia.

Osoba, która otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, otrzymuje zasiłek po upływie okresu, za który otrzymała odszkodowanie.

Kiedy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych 2023 ? –

Odmowa przyjęcia pracy

Jeśli odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub innej formy pomocy. – Wtedy otrzymujesz zasiłek po upływie 120 dni od pierwszej odmowy, 180 dni od drugiej odmowy, 270 dni od trzeciej i kolejnych odmów.

Co jeśli zostałeś skierowany na szkolenie, staż lub inną formę pomocy i nie podjąłeś tego działania ? Wtedy otrzymujesz zasiłek po upływie 120 dni od pierwszej odmowy. Co ważne 180 dni od drugiej odmowy, 270 dni od trzeciej i kolejnych odmów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *