Staż z urzędu pracy 2023

Staż z urzędu pracy 2023 Staż to proces, w którym osoba bezrobotna zdobywa praktyczne umiejętności potrzebne do pracy, wykonując zadania w miejscu pracy. Nie tworzy się przy tym formalnego stosunku pracy między pracodawcą a osobą na stażu. Skierowanie na staż odbywa się na podstawie umowy między starostą a osobą bezrobotną.

Osoba bezrobotna może być skierowana na staż do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub do pełnoletniej osoby prowadzącej działalność rolniczą na obszarze przekraczającym 2 ha użytków rolnych lub specjalny rodzaj produkcji rolniczej, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Staż z urzędu pracy 2023

Czytaj też: Restrukturyzacja zatrudnienia 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Jak długo trwa staż ?

Okres trwania stażu wynosi do 6 miesięcy, jednak dla osób poniżej 30. roku życia może się wydłużyć do 12 miesięcy.

Aby przyjąć osobę bezrobotną na staż, należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisuje się umowę z starostą. Umowa określa program stażu oraz szczegóły, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia stażu.

W trakcie stażu, jako organizator, masz obowiązek zapewnić stażyście ochronę zdrowia i szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ. Dodatkowo, przydzielasz mu odzież i środki ochrony oraz monitorujesz jego obecność i postępy.

Staż nie jest formą zatrudnienia, więc stażyście nie przysługuje urlop ani wynagrodzenie. Po zakończeniu stażu, wydajesz pisemną opinię, a starosta wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu.

Co zyskujesz ?

Wartość przyjmowania osób bezrobotnych na staż wynika z korzyści, jakie możesz uzyskać. Czylidobycie pracownika bez konieczności formalnego zatrudnienia oraz wsparcie finansowe od starosty w postaci stypendium dla osoby na stażu.

Pamiętaj, że przed przyjęciem osoby na staż, warto zapoznać się z regulaminem urzędu pracy i spełnić ewentualne warunki związane z tą formą wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *