Nadpłata zaliczek PIT-2023

Nadpłata podatku PIT-2023 Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, mają obowiązek dokonywania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Zaliczka powinna być w odpowiedniej wysokości, zależnej od dochodu, ale czasami może się zdarzyć, że przedsiębiorca zapłaci więcej niż wymagane. W takiej sytuacji mamy do czynienia z nadpłatą. W poniższym artykule postaramy się opisać, jak postępować, gdy zostanie nadpłacona zaliczka na podatek dochodowy. Kiedy występuje nadpłata podatku?

Kiedy mowa o nadpłacie podatku ?

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą nadpłata powstaje wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, który mu się nie należy lub w wyższej kwocie, niż powinien.

Zgodnie z art. 73 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, nadpłata powstaje w dniu złożenia rocznego zeznania podatkowego dla podatników podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o PIT, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek dokonywania zaliczek na podatek do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Zaliczkę za ostatni miesiąc, czyli grudzień, należy uiścić do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Zaliczka na podatek w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym nie jest tożsama z samym podatkiem. To jedynie częściowe zobowiązanie, które wygasa po zakończeniu roku. Przepisy Ordynacji podatkowej jasno wskazują, że nadpłata podatku dochodowego powstaje w dniu złożenia rocznego zeznania, a zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zeznanie to składa się pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Co na to ordynacja podatkowa

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają, że data zapłaty zaliczki na podatek w ciągu roku jest terminem powstania nadpłaty.

W tym kontekście warto przywołać treść wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2014 roku. W nim sąd wyraźnie stwierdził, że nadpłata w podatkach dochodowych powstaje w dniu złożenia zeznania za rok podatkowy. Samodzielnie wpłacane przez podatnika zaliczki na podatek w trakcie roku nie są uważane za nadpłatę, nawet jeśli ich kwota jest wyższa od należnej. Nadwyżka ta, z reguły, jest uwzględniana dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym, gdzie kwota zaliczek zmniejsza podatek dochodowy za cały rok podatkowy.

Możemy mówić o nadpłacie tylko w odniesieniu do podatku, a nie do zaliczek na podatek. Dlatego nadpłata w podatku dochodowym może wystąpić dopiero po rocznym rozliczeniu.

Nadpłata zaliczek PIT-2023

Czytaj też: Zmiany w PIT – lipiec 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Nadpłata podatku PIT-2023

co robić ?

Zgodnie z artykułem 76 Ordynacji podatkowej, nadpłaty wraz z odsetkami pokrywają zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeśli nie ma żadnych zaległości, nadpłata zostanie zwrócona na żądanie podatnika. Podatnik może również zdecydować o zaliczeniu jej na przyszłe zobowiązania podatkowe.

Jednak powyższych przepisów nie stosujemy do nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego zaliczki tracą swoje prawne znaczenie.

W przypadku nadpłaty wynikającej z zaliczek na podatek, nadpłatę fiskus zwróci po zakończeniu okresu, za który podatek rozliczamy. Jeśli jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, zwrot następuje w ciągu 30 dni od daty wydania tej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *