Przekształcenie spółki lipiec 2023

Podatek a przekształcenie spółki lipiec 2023 Przemiana spółki kapitałowej na spółkę osobową jest korzystnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o minimalizację opodatkowania. W przypadku spółki osobowej to Ty, jako partner, odpowiadasz za płacenie podatku, podczas gdy sama firma nie jest obciążana podatkiem dochodowym. Jednak spółka osobowa podlega innym podatkom, takim jak VAT czy podatek od nieruchomości.

Przekształcając spółkę kapitałową w spółkę osobową, zyskujesz również pewną elastyczność w zakresie dysponowania finansami firmy. Możesz otrzymywać zaliczki na poczet zysków w ciągu roku podatkowego, a likwidacja takiej spółki nie wiąże się z opodatkowaniem środków pieniężnych, które firma może Ci wypłacić.

Pod względem prawnym, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową nie stwarza istotnych problemów, ponieważ zachodzi prawna i podatkowa kontynuacja działalności

Podatek a przekształcenie spółki lipiec 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Czytaj też: Podatki w spółkach lipiec 2023

Czy płacę podatek od przekształcenia ?

W przypadku przekształcenia spółki, notariusz sporządzający uchwałę przekształceniową może żądać podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek wynosi 0,5% wartości majątku spółki osobowej.

Na przykład, jeśli przekształcisz swoją spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawna, będziesz musiał uiścić ten podatek.

Jeśli zdecydujesz się przekształcić swoją spółkę w spółkę komandytową, będzie to bardziej korzystne.

Drugim problemem jest konieczność opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych. Przez lata toczyły się spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, co skutkowało wprowadzaniem zmian w przepisach.

Obecnie obowiązuje zasada, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową powoduje konieczność opodatkowania podatkiem w wysokości 19%:

  • wartości zysków zgromadzonych w spółce na dzień przekształcenia, czyli zysków wygenerowanych przez spółkę w poprzednich latach, które zostały przekazane na kapitały zapasowe i rezerwowe,
  • wartości zysków bieżących, czyli wypracowanych od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W tym zakresie spółka jest zobowiązana do zapłaty tego podatku. Co więcej, podatek ten trzeba będzie uiścić nawet w przypadku, gdy wspólnik nie otrzymał żadnych świadczeń z tego tytułu.

Kapitał zakładowy oraz kapitał z aktualizacji wyceny (zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 listopada 2017 roku, sygn. 0115-KDIT2-3.4010.241.2017.1.KP) nie podlegają opodatkowaniu.

Dlatego w celu zmiany formy prawnej działalności należy dokładnie zaplanować całą operację oraz uwzględnić wszystkie jej parametry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *