Podatki w spółkach lipiec 2023

Podatki w spółkach lipiec 2023 Zasadniczo, firmy są podzielone na dwie kategorie: spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Spółki osobowe, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, obejmują spółki jawne, komandytowe, partnerskie i komandytowo-akcyjne.

Charakterystyczną cechą tych spółek jest brak osobowości prawnej, ale posiadają one pełną zdolność do działania w obrocie prawnym. Na przykład, mogą nabywać mienie, prawa oraz występować jako powód lub pozwany w postępowaniach sądowych. W przypadku spółek osobowych obowiązuje zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników tych spółek za zobowiązania wobec osób trzecich.

Z kolei spółki kapitałowe to najbardziej znane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powodem dla którego chętnie ją zakładamy jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników, oraz spółki akcyjne, które kojarzone są z dużymi i rozbudowanymi organizacjami lub notowanymi na giełdzie spółkami.

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a osobista odpowiedzialność wspólników lub akcjonariuszy w praktyce nie istnieje

Oprócz wymienionych rodzajów spółek istnieje również spółka cywilna. Spółka ta nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, lecz umową, w której wspólnicy (osobni przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) określają warunki wspólnego działania.

W takiej spółce odpowiedzialność wspólników jest solidarna. – Co oznacza, że każdy z nich odpowiada wobec osób trzecich całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem. Wkłady wspólników i wszelki majątek nabyty lub zgromadzony stanowią wspólność łączną i tworzą odrębną masę majątkową. Masa ta nie jest składową osobistych majątków poszczególnych wspólników.

Podatki w spółkach lipiec 2023

Czytaj też: Konsultacje społeczne o ordynacji podatkowej -20 czerwca 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Podatki odprowadzane przez spółkę

Opodatkowanie spółek zależy głównie od rodzaju działalności, którą prowadzą, oraz posiadanych składników majątkowych. Pewne spółki, które są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, z reguły opłacają podatek od nieruchomości.

Często obowiązek zapłaty podatku wiąże się z zawarciem określonego rodzaju umowy. Na przykład, kupując nieruchomość lub zaciągając pożyczkę, należy uwzględnić konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten podatek jest również pierwszym podatkiem, który należy uiścić przy zakładaniu dowolnego rodzaju spółki.

Opodatkowanie spółek obejmuje również podatek od towarów i usług (VAT). Ogólnie rzecz biorąc, każda spółka prowadząca działalność gospodarczą będzie podlegać temu podatkowi. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z VAT w przypadku małego obrotu. W niektórych sytuacjach przepisy wymagają, aby podatnik był aktywnym podatnikiem VAT, na przykład świadcząc usługi doradcze lub prawne. Ponadto, spółka cywilna, choć praktycznie jest umową, a nie odrębnym podmiotem prawnym, może być również podatnikiem VAT.

Podatki w spółkach lipiec 2023

Podatek dochodowy w spółce

W skrócie, spółki kapitałowe są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stawka podstawowa wynosi 19% dochodu (lub 15% dla małych podatników).

Jednak pojawia się kwestia podwójnego opodatkowania, która jest popularnym tematem. Oznacza to, że dochód spółki kapitałowej jest opodatkowany z jednej strony, a dodatkowy podatek pojawia się przy wypłacie zysku dla akcjonariuszy lub wspólników.

Jednak ten problem nie występuje (z pewnym wyjątkiem) w przypadku spółek osobowych i spółki cywilnej. W tych przypadkach opodatkowanie jest jednokrotne, ponieważ sama spółka nie płaci podatku, a opodatkowanie dotyczy tylko wspólników. Dlatego też „oszczędność podatkowa” wynika z prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, gdzie podatek dochodowy płaci się tylko raz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *