Konsultacje społeczne o ordynacji podatkowej

Konsultacje społeczne o ordynacji podatkowej -20 czerwca 2023 W dniu 20 czerwca 2023 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji dotyczących zmian w przepisach Ordynacji podatkowej Konsultacje będą trwały do 31 sierpnia 2023 roku. Wiadomo już, że obecny projekt nie zostanie rozpatrzony w obecnej kadencji Sejmu, ale prace legislacyjne na szczeblu rządowym mają rozpocząć się po wyborach. Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazało kierunek zmian i sugeruje, jakie przyszłe regulacje mogą zostać wprowadzone w zakresie weryfikacji rozliczeń podatkowych. Te zmiany będą miały istotne znaczenie dla wszystkich podatników.

Propozycja Ministerstwa Finansów wprowadza szereg zmian, które mają na celu uproszczenie procedur podatkowych. Czy zatem powinniśmy się cieszyć?

Pierwszym omawianym tematem w ramach tej serii jest propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca likwidacji kontroli podatkowych przeprowadzanych przez naczelników urzędów skarbowych. Likwidacja ta nie oznacza, że urzędy skarbowe stracą możliwość weryfikacji poprawności rozliczeń podatników. Zmieni się jednak sposób, w jaki te kontrole będą przeprowadzane.

Plany Ministerstwa Finansów przewidują znaczne rozszerzenie uprawnień organów podatkowych w ramach czynności sprawdzających. Do najważniejszych proponowanych rozszerzeń tej procedury należą między innymi:

  • przesłuchanie świadków i stron;
  • przeprowadzanie oględzin;
  • wejście do lokalu, w którym prowadzimy firmę lub archiwizujemy księgi . Co ważne nawet bez Twojej zgody,
  • zbieranie dowodów poprzez uzyskiwanie informacji od innych instytucji lub osób.

Stała kontrola

Podatnik może zostać zaskoczony przeprowadzeniem szeroko zakrojonej weryfikacji poprawności swoich rozliczeń w dowolnym momencie. Czynności sprawdzające nie będą również podlegać żadnym ograniczeniom czasowym, a organ podatkowy będzie mógł prowadzić je do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie będą obowiązywały również żadne ustawowe terminy zakończenia tych czynności.

Organ podatkowy będzie mógł w dowolnym momencie rozszerzyć czynności sprawdzające, a jeśli przepisy, takie jak artykuł 58 Prawa przedsiębiorców lub artykuł 282a Ordynacji podatkowej, nie będą miały zastosowania do czynności sprawdzających (zarówno obecnie, jak i w planowanych zmianach), organ będzie mógł przeprowadzić te czynności w dowolnym czasie.

Czynności sprawdzające nie będą również podlegać artykułowi 165b Ordynacji podatkowej. Przepis nie pozwala organom podatkowym wszczynania kontroli podatkowych po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Oznacza to, że wszczęcie postępowania podatkowego po czynnościach sprawdzających będzie możliwe praktycznie w dowolnym momencie, dopóki nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Zmiana formy

Warto pamiętać, że kontrola podatkowa rozpoczyna się formalnie i kończy w ten sam sposób. Organ podatkowy, który chce przeprowadzić kontrolę, musi powiadomić podatnika (z pewnymi wyjątkami) o swoich zamiarach. Natomiast po zakończeniu kontroli organ musi sporządzić i przekazać protokół kontroli. Jak wiemy dokument zawiera wnioski dotyczące poprawności rozliczeń podatnika w okresie kontrolowanym. Podmiot poddany kontroli ma możliwość zapoznania się z ustaleniami organu i może złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli. Jednak to nie oznacza, że musi on wejść w spór z organem , Może uznać wnioski. Organy nie są również zobowiązane do przekazywania podatnikowi dokumentu inicjującego lub kończącego czynności sprawdzające.

Organ nie musi informować podatnika o zakończeniu kontroli. Nie ma przepisów, które będą go do tego obligowały.

Konsultacje społeczne o ordynacji podatkowej

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Rewolucyjne zmiany czy uregulowanie obecnej praktyki?

Nie można zaprzeczyć, że proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany, gdyby zostały wprowadzone, miałyby rewolucyjny charakter. To stwierdzenie nie pojawiło się przypadkowo i wynika z faktu, że urzędy skarbowe, pomimo sprzeciwów ze strony doradców podatkowych,

Czytaj też: Interpretacja indywidualna Dyrektora KAS – 22 maja 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *