Umowa zlecenia z emerytem

Umowa zlecenia z emerytem – Powszechnie wiadomo, że nie wszyscy Polacy są zadowoleni ze swojej emerytury. Wysokość wielu emerytur nie daje nam możliwości zadowalającego poziomu życia w ciągu miesiąca. Jeszcze gorzej wygląda to z perspektywy pobierane renty, która dodatkowo obciążona jest naszymi wydatkami na środki farmakologiczne czy też na fizjoterapię.

Oczywistym jest więc, że jedynym ratunkiem na poprawę swojej kondycji finansowej jest znalezienie dodatkowego źródła przychodu. Jeśli więc nasz stan zdrowia pozwala, szukamy jakiegoś zatrudnienia. Bardzo wielu Polaków podejmuje więc pracę. Zastanawia się jednak, co z prawem do emerytury lub renty, jakie składki będą nas obowiązywały. Tym artykuł to właśnie wyjaśni.

Musimy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenia za godzinę pracy nie może być niższe niż 22,80 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku nie niższe niż 23,50 zł brutto. Zatem od 1 stycznia daje to sumę 3490 zł brutto. Od 1 lipca natomiast to kwota 3600 zł brutto.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jeśli podjęliśmy jako emeryt lub rencista jedną pracę na umowę zlecenia, to z tytułu jej wykonywania jesteśmy zobowiązani do opłacania składek emerytalnych i rentowych bywa i tak, że jesteśmy w stanie zawrzeć więcej niż jedną umowę. Wykonywać jednocześnie pracę na umowę zlecenie U dwóch lub trzech zleceniodawców. W takim przypadku kolejne umowy także narzucają obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Do momentu aż łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenie osiągnie minimalne wynagrodzenie. Stosujemy tu zasadę sumowania podstaw wymiaru.

Jeśli będąc emerytem lub rencistą, jednocześnie wykonujemy pracę na umowę zlecenie, a u innego pracodawcy zatrudnimy się na umowę o pracę, to w pierwszej kolejności uwzględniamy postawę wymiaru składek z tytułu w stosunku pracy.

Umowa zlecenia z emerytem – Przykład 1

Jako emeryt, który nie pozostaje w stosunku pracy, 1 lutego 2023 roku podejmujemy zatrudnienie u dwóch zleceniodawców na umowę zlecenie. U zleceniodacy A osiągamy 3650 zł brutto, a u zlecenia dawcy b osiągamy 1800 zł brutto. Obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu wykonywanej pracy. Obowiązek ten spełniamy z tytułu pracy z płatnikiem A, a natomiast umowa z płatnikiem B nie powoduje tego obowiązku. Dlaczego? Wynagrodzenie od płatnika a spełnia już wysokość podstawy wymiaru składek, podstawa wymiaru jest większa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 3490 zł brutto.

Przeczytaj też: Nowelizacja ustawy o VAT

Przykład 2

Jako emeryt czy rencista, który nie pozostaje w stosunku pracy, podejmujemy zatrudnienie na umowę zlecenie u płatnika A. Nasze wynagrodzenie to 2100 zł brutto. Natomiast u płatnika B otrzymujemy wynagrodzenie 1800 zł brutto, u płatnika C otrzymujemy 1150 zł brutto od 3 marca 2023.

W tej sytuacji obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko z tytułu umów zawartych w składnikiem A i B. Sumując wynagrodzenia od nich, osiągamy kwotę minimalnego wynagrodzenia. Zatem wynagrodzenie trzeciego płatnika nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom.

Przeczytaj również: Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Umowa zlecenia z emerytem

Umowa zlecenia z emerytem – Przykład 3

Jako osoba uprawniona do emerytury podejmujemy zatrudnienie od 1 lutego 2023 roku, u płatnika A na podstawie umowy o pracę. Nasz wymiar czasu pracy to 1/2 etatu, a więc nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia. Z tego tytułu otrzymujemy 2500 zł brutto. 1 marca 2023 roku zawieramy umowę zlecenie u płatnika B z wynagrodzeniem 1800 zł brutto. 27 marca 2023 roku składnikiem C z wynagrodzeniem 1450 zł brutto. Praca u płatnika B oraz C nie jest wykonywana na rzecz płatnika A.

W tych okolicznościach obowiązkowo podlegamy ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy o pracę i umowę zlecenia. Tylko tej zawartej z płatnikiem B. Wynagrodzenie od tych dwóch płatników daje kwotę minimalnego wynagrodzenia. Umowa z płatnikiem C nie powoduje obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *