Nowelizacja ustawy o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT 18 maja bieżącego roku Prezydent RP podpisał kolejną nowelizację podatku od towarów i usług. zmiany przepisów mają na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do wytycznych dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Mówimy tu o dyrektywie numer 2020/284 z dnia 18 lutego 2020 roku. Dyrektywa ma przeciwdziałać oszustwom w zakresie VAT-u, w sektorze handlu internetowego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Jakie konkretnie przepisy zmienia wprowadzona nowelizacja ?

  • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
  • z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj też: Przemysł 4.0 i ulga na robotyzację

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jakie zmiany w samej ustawie o VAT

Zmiany w ustawie o podatku VAT dotyczą dodania w dziale numer XI tej ustawy zupełnie nowego rozdziału 2a czyli „Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych”. Przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić spis odbiorców płatności a także płatności transgranicznych, które są związane ze świadczonymi usługami płatniczymi. Przepisy dotyczą podatników, którzy ciągu kwartału będą świadczyć usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym dla jednego, tego samego odbiorcy płatności.

Co ważne spis musimy prowadzić w formie cyfrowej. Ewidencjonujemy, każdy kwartał. Należy dodać, że zaistnieje tym samym dostosowanie systemu informatycznego w firmach na potrzeby tworzenia tej ewidencji. Jesteśmy także zobowiązani do archiwizacji i udostępniania wyżej wymienionej ewidencji.

Nowelizacja ustawy o VAT –

Płatności transgraniczne na gruncie ustawy

Zauważmy, że w myśl ustawy z płatnością transgraniczną mamy do czynienia gdy, płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a z kolei odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa Unii lub na terenie państwa spoza struktur europejskich, czyli tak zwanego państwa trzeciego.

Przeczytaj również: Leasing a uszkodzenie pojazdu

Kiedy nie musisz prowadzić spisu ?

Jeśli co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego.

Nowelizacja ustawy o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT –

Ważne zmiany pozostałych regulacji

W myśl wprowadzonych zmian, banki mają obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową kolejnemu organowi, czyli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi tutaj o umożliwienie dostępu do ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *