Skala podatkowa - co warto wiedzieć ?

Skala podatkowa – co warto wiedzieć ? Według skali podatkowej podatek naliczony jest od dochodu rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. dochód można też pomniejszyć o zapłacone składki ZUS. Nie można Natomiast od podatku odliczyć składki zdrowotnej.

Przeczytaj również: Upały a obowiązki pracodawcy

Składka zdrowotna – 9%. Dochodu, jest w rzeczywistości dodatkowym obciążeniem dla podatnika. Podatek na skali to 12% dochodu rocznego, który nie przekracza 120 000 zł w roku. Powyżej tej kwoty zapłacimy już Podatek według stawki 32%. Dodatkowo, skala podatkowa zachowuje kwotę wolną od podatku. Jest to kwota 30 000 zł, zatem roczny podatek możemy pomniejszyć o 3600 zł. Dla podatnika, który w danym roku zarobił 30 000 zł, oznacza, że nie zapłaci podatku w ogóle. Liczmy więc swoje dochody i przewidujmy swój doroczny zysk. Jeśli obliczenia wykażą, że przekraczamy kwotę 120 000 zł, to Rozważmy zmianę formy opodatkowania na korzystniejszą.

Skala podatkowa - co warto wiedzieć ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Masz długi w ZUS ? – Przeczytaj

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu. Wróćmy jednak do tematu artykułu.

Dodatkowe korzyści ze skali podatkowej

Ważne jest to, że możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem, Jeśli obydwoje Rozliczamy się według skali podatkowej. Ponadto przy spełnieniu warunków można też rozliczyć się z dzieckiem. Co więcej w rozliczeniu rocznym PIT-36 można zastosować ulgi, na przykład ulgę na dziecko. Co warto podkreślić z ulgi na dziecko może skorzystać także rodzic dorosłej osoby niepełnosprawnej, która pobiera rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

Skala podatkowa – optymalizacja

Ulga na powrót polega na zwolnieniu z opodatkowania PIT niektórych dochodów podatnika. Obejmuje ona przychody osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy powrócili do Polski z emigracji po 31 grudnia 2021 roku. Zwolnienie przysługuje tylko jeśli spełniamy kilku warunków. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby, które przebywały w Wielkiej Brytanii na stał w latach 2007-2021 i rzeczywiście prowadziły tam swoje życie. Przy czym zachowały oczywiście obywatelstwo polskie. Celem ulgi jest skłonienie Polaków do powrotu do kraju i osiedlenie się. Ważne jest by emigrant był nadal zameldowany w domu rodzinnym w Polsce i nie nabył prawa spadkowego do tej nieruchomości.

Co ważne musisz posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód będący dowodem miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

m

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *