Kiedy komornik może zablokować konto przedsiębiorcy ?

Kiedy komornik może zablokować konto przedsiębiorcy ? W przypadku wszczęcia postępowania komorniczego, komornik ma prawo zablokować konta firmowe. W praktyce oznacza to, że nie możemy robić przelewów, ani wypłacać gotówki.

Komornik działa wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego wydawanego przez sąd. Przyczyną zajęcia konta bankowego są najczęściej niezapłacone faktury lub inne zobowiązania, w tym publicznoprawne czyli podatki lub składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj o: Pozytywny wizerunek firmy — klucz do sukcesu

Kiedy komornik może zablokować konto przedsiębiorcy ?

Warte uwagi: Leasing a uszkodzenie pojazdu

Kiedy jeszcze komornik może zablokować nam konto firmowe?

Konto firmowe komornik może zablokować także w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Blokada może trwać 72 godziny i można ją przedłużyć nawet na okres trzech miesięcy.

Zauważmy, że wystarczy samo podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie jest wymagane jego udowodnienie. Co więcej szef Krajowej Administracji Skarbowej w ramach jednej decyzji, może zablokować kilka rachunków bankowych.

Ile komornik może zabrać z konta

W praktyce komornik m0oże zabrać wszystko to, co ma zaspokoić roszczenia wierzyciela wraz z innymi opłatami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego. Jeżeli środki, które są zgromadzone na firmowym koncie są niewystarczające, do tego, by pokryć roszczenia i wszelkie opłaty wokół długu, to wtedy zajęciu podlegają również wszystkie inn środki finansowe, które wpłyną na konto firmowe.

Czytaj: Jakie możliwości daje restrukturyzacja ?

Kiedy komornik może zablokować konto przedsiębiorcy ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jak w takiej sytuacji wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom?

Przede wszystkim nie wszystkie środki, które gromadzimy na koncie firmowym, podlegają zajęciu . Firma może realizować wpłaty przeznaczone są przede wszystkim na:

  • bieżące wynagrodzenia za pracę – musi dostarczyć listę płac
  • zasądzone alimenty
  • składki na ubezpieczenia społeczne.

Prawo zabezpiecza w ten sposób wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Kiedy komornik może zablokować konto przedsiębiorcy ? –

Jak można zapobiec blokadzie firmowego konta ?

Sposób 1. Po pierwsze od momentu wpłynięcia tytułu wykonawczego do banku instytucja finansowa ma siedem dni na zablokowanie rachunku bankowego. W momencie kiedy dostajemy do ręki tytuł wykonawczy mamy 7 dni na złożenie zażalenia do sądu. Wstrzymujemy w ten sposób blokadę rachunku bankowego

Sposób 2 skuteczniejszy. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podpisujemy umowę z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Osoba ta zgłasza do Monitora Sądowego fakt restrukturyzacji. Monitor sądowy ma czas do 2 tygodni na ogłoszenie tego faktu. Po ogłoszeniu bank odstępuje od blokowania rachunku. Co więcej w okresie 4 miesięcy, gdy działa postępowanie restrukturyzacyjne dłużnik- przedsiębiorstwa ma pewność, że nie zostanie wypowiedziana, żadna umowa. W tym najmu lokalu lub leasingu na przykład samochodu transportowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *