Pożyczkę z zagranicy– co musisz wiedzieć?

Pożyczkę z zagranicy– co musisz wiedzieć? Jeśli chcemy pożyczyć pieniądze od podmiotu z zagranicy warto wiedzieć, czy w takiej sytuacji należy odprowadzić Polski podatek od czynności cywilnoprawnych. Co decyduje o tym, czy wstaje zobowiązanie podatkowe?

Miejsce zawarcia umowy

W przypadku pożyczek z zagranicy ważną kwestią jest miejsce zawarcia umowy. Co do zasady każda czynność cywilnoprawna, a zatem nie tylko pożyczka podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Warunkiem jest to, czy przedmiotem są rzeczy, które znajdują się na terenie Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po drugie podatkiem objęte są rzeczy znajdujące się poza granicami Polski. Także prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca mieszka w Polsce. Dodatkowo czynność prawna, która ma być objęta podatkiem została dokonana na terytorium naszego kraju.

Pożyczkę z zagranicy– co musisz wiedzieć?

Zgodnie z artykułem 1 ust. 1 punkt 1 lit b ustawy o PCC „podatkowi podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Myśl natomiast artykuł 4 punkt 7 ustawy obowiązek zapłaty podatku spoczywa na biorącym pożyczkę.

Od pożyczki zaciągniętej za granicą odprowadzimy podatek jeśli pieniądze, które pożyczyliśmy znajdują się za granicą. Natomiast pożyczkobiorca mieszka w Polsce oraz umowa została zawarta również w Polsce. Co do zasady jeśli pożyczki udziela nam cudzoziemiec uznaje się, że pieniądze Również znajdują się w innym państwie.

Jak już wspomnieliśmy kluczowe znaczenie, ma tutaj miejsce zawarcia umowy pożyczki. Jeżeli umowę o zawarliśmy za granicą i Wynika to wyraźnie z treści zawartej umowy, wtedy podatku nie zapłacimy.

Pożyczkę z zagranicy– co musisz wiedzieć?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj też: Czym jest kontrakt menadżerski ?

Skuteczne oświadczenie woli

Co więc z umowami zawartymi przez Internet? Tu odpowiedzi musimy poszukać w Kodeksie Cywilnym. Jak stanowi artykuł 61§ 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli, które wyrażamy w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą gdy wprowadzamy je do środka komunikacji elektronicznej. W taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

Widzimy więc, że nasze oświadczenie woli jest skuteczne, gdy druga strona ma szansę je odczytać. Z reguły banki uznają wyrażenie woli za skuteczne, gdy klikniemy „akceptuję warunki umowy”.

Jak mówi artykuł 70 paragraf § Kodeksu Cywilnego, w przypadku wątpliwości umowę uznajemy za zawartą w miejscu otrzymania oświadczenia przez składającego ofertę. Jeśli ofertę składamy elektronicznie to za miejsce podpisania umowy uznajemy miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy oferenta. Innymi słowy miejscem zawarcia umowy przez Internet jest miejsce zamieszkania lub siedziba firmy pożyczkodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *