Czy warto prowadzić biznes w Holandii?

Czy warto prowadzić biznes w Holandii? Królestwo Niderlandów jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do prowadzenia własnej inicjatywy gospodarczej w Europie. W tym artykule poznasz trzy najbardziej powszechne formy prawne w jakich możesz prowadzić swoją firmę.

Po pierwsze odpowiednik naszej JDG czyli (Eenmanszaak, ZZP). Podmiot nie ma osobowości prawnej. Oznacza to, że firma sama w sobie nie może być stroną umów ani sporów sądowych. Osoba prowadząca ten rodzaj działalności z nikim nie dzieli się wypracowanymi zyskami. Przedsiębiorca firmy jednoosobowej oczywiście płaci podatek od osób fizycznych, ponad to odpowiada całym swoim majątkiem za długi firmy. Niestety za długi firmy odpowiada także współmałżonek. Wyjątkiem jest oczywiście rozdzielczość majątkowa. Działalność można oczywiście założyć przez Internet. Link do zgłoszenia działalności ZZP on-line (po holendersku): selfservice.kvk.nl

Czy warto prowadzić biznes w Holandii?

Spółka jawna

Spółka jawna czyli po niderladzku (Vennootschap onder firma, V.O.F.) to spółka osobowa, która również nie ma osobowości prawnej. Powstaje w skutek zawarcia umowy pomiędzy co najmniej dwiema osobami fizycznymi. Wspólnicy wnoszą do spółki środki finansowe, aporty , a także swoją pracę. Co ważne, aby powstała spółka prawo nie wymaga zachowania formy pisemnej. Lepiej jest jednak udokumentować na piśmie prawa i powinności każdego ze wspólników.

Aby sporządzić umowę spółki nie musimy wcale iśćdo notariusze. Przygotowano specjalne wzory umowy spółki Każdy ze wspólników oczywiście odprowadza odpowiednik polskiego PIT-u Jeśli spółka upadnie jej majątek nie jest wystarczający, aby pokryć zaciągnięte długi, każdy ze wspólników spółki jawnej odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki.

W przypadku małżeństwa wierzyciele mogą sięgnąć także po majątek żony lub męża , ale nie w przypadku rozdzielności majątkowej. Link do zgłoszenia działalności on-line (po holendersku): selfservice.kvk.nl

Czy warto prowadzić biznes w Holandii?
.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czytaj Wiarygodność kontrahenta – jak sprawdzić?

Czy warto prowadzić biznes w Holandii? –

Holenderska sp. z.o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czyli niderlandzka Besloten Vennootschap B.V. to spółka kapitałowa. Tak jak u nas posiada osobowość prawną, Co ważne, by móc założyć spółkę z o.o., przedsiębiorca powinien otrzymać zaświadczenie z Ministerstwa Sprawiedliwości o braku przeciwskazań do prowadzenia działalności

Tak jak w Polsce ograniczony jest zakres odpowiedzialności udziałowców za długi spółki do wysokości wniesionych udziałów. Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. wymagane jest wniesienie kapitałów lub aportów rzeczowych w minimalnej wysokości 18.152 euro. Dla przypomnienia w Polsce kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższy niż 5 tys. zł, ponad to, wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. 

Udziały spółek holenderskich są rejestrowane na konkretne nazwisko i do ich sprzedaży wymagane jest sporządzenie umowy sprzedaży. Co więcej konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Prawo wyga także sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego w języku niderlandzkim. Umowa spółki określa podstawowe kwestie dotyczące spółki. Przede wszystkim wysokość kapitału zakładowego oraz nominalną wartość udziałów w euro. W umowie musimy zamieścić zapisy dotyczące organów spółki oraz zasady przekazywania udziałów i kompetencje członków zarządu, a także wynagrodzenie rady nadzorczej, zasady zwoływania walnego zgromadzenia wspólników oraz zasady dzielenia zysków i strat.

Podstawę opodatkowania spółek stanowi zysk Obowiązują dwie stawki podatkowe: 29% od zysków do kwoty 22.689 euro i drugi próg 34,5% od zysków powyżej tej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *