Zakupy na odległość a Omnibus

Zakupy na odległość a Omnibus Do tej pory, gdy zawieraliśmy umowę poza lokalem firmy, to na przedsiębiorczość spoczywał obowiązek uzyskania od klienta wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Czy mogę odstąpić od umowy, gdy kupowałem na odległość ?

Dyrektywa Omnibus precyzuje ten zapis. Zatem dotychczasowy obowiązek przedsiębiorcy dotyczyć ma tylko umów, zgodnie z którymi na konsumencie spoczywa obowiązek zapłaty. Ponadto przedsiębiorca musi upewnić się, że klient zrozumiał, że traci możliwość odstąpienia od umowy. Jeżeli klient nie wyraził takiej zgody, wykonanie świadczenia powinno nastąpić po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

Przeczytaj również: Cele hodowli alpak

Zakupy na odległość a Omnibus –

Kiedy nie można odstąpić od umowy

Artykuł 38 ustawy o prawach konsumenta podaje przypadki, kiedy odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy lub na odległość nie jest możliwe. Przykładem takiej sytuacji niech będzie usługa dostarczania treści cyfrowych. Do tej pory Klient w chwili składania zamówienia wyrażał swoją zgodę poprzez kliknięcie checkboxa. Po wprowadzonych zmianach przedsiębiorca musi dostarczyć klientowi potwierdzenie, że klient wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Potwierdzenie musi być zawarte na trwałym nośniku..

Przeczytaj też: Founders agreement, czyli umowa założycielska

Rezygnacja z formularza odstąpienia

Istnieje obowiązek, który zobowiązuje przedsiębiorcę do udzielania klientów informacji i formularza do odstąpienia od umowy. Formularz musimy przekazać przed zawarciem umowy. Dyrektywa Omnibus pozwala jednak odstąpić od tego obowiązku, jeśli umowa zawierana jest na odległość. Strony przewidują ograniczoną przestrzeń lub czas na przedstawienie informacji. Są to więc sytuacje, w których załączenie formularza jest technicznym niewykonalne w sposób dogodny dla użytkownika.

Czy mogę odstąpić od umowy, gdy kupowałem na odległość ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj również: Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Polska ustawa w świetle dyrektywy Omnibus

Polska ustawa, idąc za dyrektywą Omnibus, również zawiera regulację w zakresie rezygnacji z formularza odstąpienia. Mimo ograniczeń, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć informacje, które obejmują co najmniej informacje na temat głównych cech świadczenia przedsiębiorcy oraz oznaczenie firmy. Musimy także podać łączną cenę lub wynagrodzenie. Ponadto musimy zawrzeć informacje o prawie do odstąpienia od umowy. A także czasie jej trwania, a jeśli umowa zawarta jest na czas nieokreślony– sposób i przyczyny jej wypowiedzenia.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *