Umowa agencyjna to warto wiedzieć

Umowa agencyjna to warto wiedzieć Zasadą jest że umowa agencyjna może być zawarta w dowolnej formie, zarówno ustnej jak i pisemnej. Mamy tutaj jednak dwa wyjątki Jeśli chcemy wprowadzić postanowienia o zakazie konkurencji dla agenta, trzeba tu przyjąć formę pisemną. Jest ona także wymagana, jeśli agent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania przez klienta i będzie otrzymywał za to dodatkowe wynagrodzenie.

Jeżeli dla tych klauzul nie zachowano formy pisemnej, umowę traktujemy tak, jak gdyby ich w ogóle nie było. Prawo pozwala na zastosowanie szczególnej formy umowy pisemnej. Mówimy tu na przykład o umowie agencyjnej w formie aktu notarialnego.

Umowa agencyjna to warto wiedzieć

Jeśli zdecydujemy się na szczególną formę umowy, to każdy  aneks do  takiej umowy, również będzie miał szczególną formę. Co ważne, umowy agencyjnej zawartej w formie pisemnej nie można rozwiązać w formie ustnej. Konieczne jest również zachowanie formy pisemnej. Jeśli zachowaliśmy ustną formę umowy agencyjnej, możemy w każdym momencie jej trwania zażądać potwierdzenia warunków umowy na piśmie. Mówi o tym artykuł 758 kodeksu cywilnego.

Umowę agencyjną możemy zawrzeć zarówno na czas oznaczony jak i nieoznaczony. Jeśli wybierzemy zawarcie umowy na czas oznaczony. Jeżeli pomimo upływu terminu na jakie umowa została zawarta, nadal wykonujemy wynikające z niej zobowiązania, umowę należy traktować jako zawartą Na czas nieoznaczony.

Przeczytaj też: Aneks do umowy – co można nim zmienić?

Roszczenia z tytułu świadczenia wyrównawczego

Oświadczenia wyrównawczym pisaliśmy w innym naszym artykule- wynagrodzenia dla agenta. Świadczenie wyrównawcze nie zawsze jednak przysługuje. Prowizja uzupełniająca nie przysługuje wówczas gdy zleceniodawca wypowiedział umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie agent. Chodzi tu o sytuację, które usprawiedliwiają wypowiedzenie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Mamy tu na myśli na przykład niestaranność wykonywaniu zobowiązania. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje, gdy agent za zgodą zleceniodawcy przeniósł na inną osobę swoje prawa i obowiązki, które wynikają z umowy agencyjnej. Ponadto dodatkowa prowizja nie należy się agentowi który wypowiedział umowę.

Umowa agencyjna to warto wiedzieć

Przeczytaj też: Wynagrodzenie dla agenta

Umowa agencyjna to warto wiedzieć –

Dobre i złe strony umowy agencyjnej

Dla zleceniodawcy plusem może być fakt, że agentowi nie przysługują żadne prawa pracownicze. W związku z tym nie obciążają go koszty zatrudnienia. Dla zlecenia dawcy ważną kwestią może być tak że możliwość, zawarcia z agentem umowy o zakazie konkurencji. Co więcej dający zlecenie nie musi zapewniać agentowi minimalnego wynagrodzenia. Co istotne świadczenie chorobowe jest finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Z punktu widzenia agenta plusem mowy agencyjnej, jest to, że roszczenia przedawniają się dopiero po 10 latach.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jeszcze jedna ważna kwestia

Przychody z tytułu umowy agencyjnej, jakie mogą osiągnąć osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia ale wychowują co najmniej czwórkę dzieci lub są pracującymi emerytami podlegają zwolnieniu z podatku do kwoty rocznej wynoszącej łącznie 85 528 zł.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *