Wynagrodzenie dla agenta

Wynagrodzenie dla agenta Jak już podkreśliliśmy w innym naszym artykule – Obowiązki stron umowy agencyjnej – umowa agencyjna jest zawsze umową odpłatną. Aby uniknąć niedomówień, warto w umowie określić sposób wynagrodzenia dla agenta. Agentowi należy się także prowizja. Umowa agencyjna korzysta tutaj z instytucji zwyczaju, Co oznacza, że wysokość prowizji ustala się na podstawie zwyczajów ogólnie przyjętych w danej branży. Jeżeli nie można ustalić wysokości prowizji w ten sposób trzeba uwzględnić okoliczności, które są bezpośrednio związane z wykonywanymi czynnościami.

Przeczytaj też: Aneks do umowy – co można nim zmienić?

Charakter prowizji dla agenta

Warto podkreślić że kodeks cywilny przewiduje kilka rozwiązań jeśli chodzi o samą prowizję dla agenta. Mamy tutaj sporą swobodę. Możemy umówić się z agentem na prowizję od podpisanej umowy – Oczywiście jeżeli do jej zawarcia przyczynił się agent. Co więcej, agent może także domagać się prowizji za zawarcie umowy z klientami, których pozyskał poprzednio. Co istotne agent może zarządzać prowizji za pozyskanie klientów już po wygaśnięciu agencji.

Pośrednikowi może należeć się także prowizja uzupełniająca. Nie może ona jednak przekroczyć wysokości rocznego wynagrodzenia. Podstawą do wypłacenia tego rodzaju świadczenia jest przyczynienie się do istotnego wzrostu obrotów lub pozyskanie wartościowych klientów dla zleceniodawcy. Trzeba tu wziąć pod uwagę, względy słuszności. Dodatkową prowizję nazywamy świadczeniem wyrównawczym.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Wynagrodzenie dla agenta –

Jak wyliczyć świadczenie wyrównawcze ?

Wynagrodzenie dla agenta – Świadczenie obliczamy na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia Jakie agent uzyskał przez ostatnie pięć lat. Jeśli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, świadczenie wyrównawcze obliczamy biorąc pod uwagę średnią z całego jej okresu. Co ważne, wypłata świadczenia wyrównawczego nie niweluje możliwości dochodzenia odszkodowania od zlecenia odbiorcy co więcej postanowienia umowy nie mogą znosić możliwości wypłaty prowizji uzupełniającej można natomiast ukształtować zakres uprawnień agenta w sposób dla niego korzystniejszy.

Wynagrodzenie dla agenta

Na jakich zasadach opodatkowany jest przychód z umowy agencyjnej?

Rozważając tę kwestię musimy mieć na uwadze, że obie strony umowy agencyjnej zarówno zlecenia dawca jak i agent prowadzą działalność gospodarczą. Oznacza to, że agent samodzielnie oblicza i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Robi to w trakcie roku podatkowego. Przedsiębiorca dokonuje ostatecznego rozliczenia podatku dochodowego w swoim zeznaniu rocznym. Zatem, w takim przypadku na zleceniodawcy nie ciążą obowiązki płatnika związane z koniecznością rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie dla agenta

Rozwiązanie umowy agencyjnej

Tak jak wszystkie umowy, także i umowa agencyjna może się zakończyć, z upływem czasu na jaki została zawarta. Możemy ją także rozwiązać za porozumieniem stron. Istotne jest, by podkreślić, że umowę którą zawarliśmy na czas określony można rozwiązać jedynie z ważnych powodów. Jeśli zawarliśmy umowę na czas nieokreślony obowiązują konkretne terminy jej wypowiedzenia.

  • na miesiąc na przód w pierwszym roku;
  • z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w drugim roku trwania umowy;
  • na 3 miesiące na przód jeśli umowa trwa trzy lata.

Terminy te są ustawowe i ostateczne. Oznacza to, że nie można ich przedłużyć ani tym bardziej skrócić.

Wyjątki stanowią sytuacje, w których jedna ze stron nie wykonuje postanowień umowy lub zaistniały inne nieprzewidziane okoliczności. W umowie można zawrzeć zapisy zawierające różne terminy wypowiedzeń dla agenta oraz dla zleceniodawcy. Uprzywilejowaną stroną jest tutaj jednak zawsze agent, oznacza to, że termin wypowiedzenia dla niego nie może być krótrzy niż ten przewidziany dla zleceniodawcy.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *