Umowa o dzieło informacje ogólne

Umowa o dzieło informacje ogólne Przepisy prawne nie konkretyzują sztywne formy umowy o dzieło. Może ona mieć charakter ustny, pisemny lub do rozumiany. Jeśli jednak zdecydujemy się na typową umowę pisemną, powinna ona określać między innymi rodzaj umowy oraz datę zawarcia. Konieczne jest podanie stron w stosunku cywilnoprawnego oraz datę rozpoczęcia i zakończenia pracy wynikającej z umowy. Co więcej konieczne jest podanie przedmiotu umowy i miejsca wykonywania dzieła. Umowa powinna określać dostawcę materiału i narzędzi, a także wynagrodzenie za wykonanie dzieła.

Umowa o dzieło informacje ogólne

Przeczytaj także: Umowa o dzieło – przykłady

Aby zabezpieczyć swoje interesy, strony w umowie o dzieło zawierają dodatkowe zapisy. Mogą one dotyczyć kar umownych, gdy dzieło wykonane jest nie należycie, niestarannie. Kary mogą także dotyczyć odstąpienia od umowy bez ważnych powodów. Warto w umowie zawrzeć także zapisy określające możliwości dochodzenia od wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej. Zapisy te, są oczywiście niezależne od kar umownych. Umowa o dzieło powinna zawierać także zasady rękojmi za ewentualne wady dzieła. Powszechne są także zapisy o umownym prawie odstąpienia od umowy. To po prostu możliwość wycofania się z umowy, gdy okoliczności dalszego trwania i realizowania jej postanowień przestały odpowiadać interesom strony.

Umowa o dzieło informacje ogólne

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Umowa o dzieło informacje ogólne –

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiotem umowy o dzieło często są utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takich przypadkach ważne jest, aby umowa o dzieło określała kwestie przeniesienia własności dzieła przejmującego zamówienie oraz kwestie przeniesienia jego autorskich praw majątkowych do tego dzieła. W innym naszym artykule przeczytasz o przykładach z życia codziennego, kiedy nie możesz zawrzeć umowy o dzieło.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *