Istota umowy o dzieło

Istota umowy o dzieło W myśl artykułu 627 Kodeksu cywilnego umowa o dzieło to zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania danego dzieła, a zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. Ważne jest, byśmy dobrze kwalifikowali ten rodzaj umowy. To ze względu na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których się nie opłaca z tytułu umowy o dzieło. Ale jest warunek. – Umowy o dzieło nie podpiszemy ze swoim pracodawcą.

W umowie o dzieło najważniejsza jest jej treść, zgodny zamiar stron i cel, a nie nazwa. Strony mogą dowolnie kształtować treść i cel stosunku prawnego, ale w zgodzie z przepisami prawa. Mówi o tym artykuł 3531 Kodeksu cywilnego.

Najważniejsze cechy umowy o dzieło

Istota umowy o dzieło jest rezultatem pracy zarówno ekspertów, jak i orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Umowa o dzieło to umowa konsensualna, wzajemna. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się osiągnąć indywidualny, samoistny twór myśli i pracy o charakterze materialnym lub niematerialnym. Dzieło musi mieć postać postrzegalną, byśmy mogli odróżnić je od innych przedmiotów i zrozumieć istotę osiągniętego celu. Umowa o dzieło według prawa kodeksu cywilnego nie jest zobowiązaniem trwałym, ciągłym. ( Wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2016 roku). Zasady oceny umowy o dzieło przedstawił Sąd Apelacyjny w wyroku z 23 czerwca 2016 roku. Według tego wyroku ocenę umowy dokonujemy poprzez realizację konkretnego, indywidualnego wytworu. Istnieje ryzyko, że nie osiągniemy zamierzonego celu. Ryzyko to obciąża przyjmującego zamówienie. Sąd Apelacyjny orzekł także, że dzieło nie zawsze jest tworem niepowtarzalnym, chronionym prawem autorskim, wynikiem specjalnych umiejętności. Musi być jednak jednorazowym efektem, zindywidualizowanym, byśmy mogli jednoznacznie ocenić je po wykonaniu.

Istota umowy o dzieło

Powtarzalność czynności a umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie dotyczy wykonywania powtarzalnych czynności. W jej myśl przyjmujący
zamówienie nie będzie osiągał kolejnych, bieżąco wyznaczanych celów. Takie działanie jest naturalne dla umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, które zobowiązuje do starannego i cyklicznego wykonywania umówionych czynności. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przestrzegać umówionego terminu, ale sam decyduje o miejscu, czasie i sposobie wykonywania dzieła. Powinien je wykonać sam, chyba że potrzebuję pomocy osób trzecich, a umowa na to pozwala.

Przeczytaj też: Kto jest właściwym płatnikiem składek ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Istota umowy o dzieło

Umowa o dzieło będzie zgodna z zasadami nawet wtedy, gdy wykonujemy powierzone zadanie godzinach udostępniania miejsca realizacji umowy, z materiału zamawiającego, czy też pod kontrolą, która umożliwia dochowanie terminów ukończenia dzieła we właściwym czasie.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *