wynagrodzenie w umowie zlecenie

Wynagrodzenie a umowa zlecenia – Wynagrodzenie za wykonaną pracę jest zwykle priorytetem i walnym czynnikiem w umowie ze zleceniodawcą. Jednakże umowa zlecenia zakłada zarówno odpłatność jak i nieodpłatność. Ten zakres umowy uzależniamy od woli stron. Jeżeli więc strony umówią się, że zlecenie będzie nieodpłatne, to w umowie musi znaleźć się taki zapis.

Wynagrodzenie a umowa zlecenia.

Jeżeli natomiast w umowie nie znajdziemy jednoznacznych zapisów, to w razie sporu zleceniodawca musi udowodnić, że zleceniobiorca, zgodził się wykonywać pracę nieodpłatnie. Co więcej, musi przedstawić okoliczności, które towarzyszyły przy zawieraniu umowy i wskazywały na nieodpłatną pracę. Jeżeli nie ustalimy w umowie jakie będzie wynagrodzenie dla zleceniobiorcy, ten ma prawo do zapłaty, która będzie odpowiednia za wykonane zlecenie. Podstawą do kalkulacji tego zlecenia powinny być: przede wszystkim czas wykonania zlecenia, a także kwalifikacje zleceniobiorcy, czy stopień skomplikowania prac. Pamiętajmy, że wykonanie zlecenia zleceniodawca potwierdza rachunkiem lub fakturą.

Wynagrodzenie a umowa zlecenia

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Kiedy przysługuje wynagrodzenie ?

Bywa jednak tak, że ani umowa, ani inne okoliczności, nie są w stanie jednoznacznie określić, że zleceniobiorca na pracę bez wynagrodzenia. Fakt ten nie oznacza, że zleceniodawca jest wolny od zobowiązań. Aby móc wykonać zlecenie, zleceniobiorca praktycznie zawsze ponosi jakieś nakłady finansowe, w takim przypadku zleceniodawca zwraca oczywiście wszelkie poniesione koszty. Na mocy art. 742 oraz 743 Kodeksu cywilnego powinien nawet udzielić zaliczki jeśli żąda tego zleceniobiorca.

Przeczytaj też inny nasz artykuł: Składki na umowie zlecenia

Wynagrodzenie a umowa zlecenia –

Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2023 ustawodawca podniósł minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy. Obowiązuje więc stawka nie niższa niż 22,80 złotych brutto. Ale to nie wszystko. Od 1 lipca 2023 roku minimalna stawka będzie wynosiła 23,50 zł brutto. Wyższe stawki będą nam przysługiwać nawet wtedy, gdy umowę zawrzemy przed 1 stycznia 2023 roku.

A co jeśli w trakcie trwania wykonywania zlecenia zleceniobiorca umrze ? Prawo do stawki minimalnej mają jego spadkobiercy.

Ewidencja czasu pracy

Umowa zlecenia nie jest zbyt sformalizowana. Dlatego też obowiązujące przepisy nie narzucają stronom ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy. Strony ustalają to indywidualnie między sobą. Jednakże muszą to robić i umowa zlecenie musi zawierać zapis, który określa liczbę godzin wykonania zleconej czynności. Zapis ten chroni głównie zleceniobiorcę. Ewidencja czasu pracy, potrzebna jest, by ustalić czy w przeliczeniu na godzinę otrzymuje on stawkę nie niższą od minimalnej. Dlatego tak ważna jest dla zleceniobiorcy znajomość liczby przepracowanych godzin.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *