Składki na umowie zlecenia

Składki na umowie zlecenia. Osoby wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniu rentowemu, emerytalnemu oraz wypadkowemu. Co ważne ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne. Warto dodać, że osoba wykonująca zlecenie podlega ubezpieczeniom od dnia zawarcia umowy zlecenia. Na wniosek zleceniobiorcy można objąć, go także ubezpieczeniem chorobowym. Wszystkie ubezpieczenia, którym podlegał zleceniobiorca wygasają z dniem wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia, czyli w tym wypadku umowy zlecenia.

Kiedy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych ?

Kiedy występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych ? – I co to oznacza ? Jeśli podpisujesz umowę zlecenia i jesteś jednocześnie związany umową o pracę lub inną umową zlecenia występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to także osób, które prowadzą działalność rolniczą i chcą jednocześnie zawrzeć umowę zlecenia.

Składki na umowie zlecenia

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj też: Umowa zlecenia – Jak dobrze ją napisać ?

Kilka umów zlecenia i inne tytuły do ubezpieczeń

Jeśli zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczeń społecznych nie musi od każdej umowy zlecenia mieć odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne. Zasadą jest, że łączna kwota podstawy wymiaru składek nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego za pracę. W 2023 roku z powodu zbyt wysokiej inflacji, wzrost płacy minimalnej nastąpi dwukrotnie.

  • Po pierwsze w styczniu 2023 nastąpi podwyżka i do 30 czerwca pensja minimalna będzie wynosiła 3400 złotych brutto
  • Od 1 lipca 2023 wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło 3600 złotych brutto

W praktyce gospodarczej zleceniodawcy korzystają oświadczeń składanych przez zleceniobiorców. Na ich podstawie zleceniodawca odstępuje od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki na umowie zlecenia –

Umowa o pracę i umowa zlecenie – czy obie będą oskładkowane ?

Jeśli pracujemy na podstawie umowy o pracę i jednocześnie na przykład popołudniami dorabiamy na umowie zlecenia, składki będą odprowadzane wyłącznie z umowy o pracę. Oczywiście pod warunkiem, że mamy zagwarantowane z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie. Jeśli mówimy o pracownikach zatrudnionych na niepełne etat podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Składki na umowie zlecenia

Składki na umowie zlecenia –

Umowę zlecenia można zawrzeć także z własnym pracodawcą

Jeśli pracownik zdecyduje się zawrzeć umowę zlecenia z własnym pracodawcą, to od tej umowy odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne. Przypomnijmy, że mowa tu o ubezpieczeniu: emerytalnym, rentowym, oraz wypadkowym. Co więcej obowiązkowe jest w tym wypadku także ubezpieczenie chorobowe. Pamiętajmy, że podstawą wymiaru składek jest w tym wypadku łączny przychód, który wynika zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia. Pracodawca nie zgłasza jednak tego pracownika do ubezpieczeń. Przychód uzyskany z umowy zlecenia wykazuje wraz z przychodami ze stosunku pracy, w imiennym, miesięcznym raporcie składanym za pracownika

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *