Konsekwencje obejścia przepisów - Czy warto ?

Konsekwencje obejścia przepisów – Czy warto ? Załóżmy, że zleceniodawca dodał w umowie zapis, że zlecenie będzie wykonywane w miejscu i w godzinach przez niego ustalonych. Taki zapis rodzi podejrzenie, że umowa zlecenie jest w praktyce umową o pracę, ale zawartą, by nie dopełnić obowiązków wynikających z kodeksu pracy. Dowiesz się o nich klikając w odnośnik do artykułu poniżej.

Przeczytaj najpierw: Kiedy możemy podpisać umowę zlecenie ?

Kiedy nie można mówić o umowie zlecenia ?

Warto zapamiętać, że istotnym elementem odróżniającym umowę zlecenia od umowy o pracę jest fakt wydawania wiążących poleceń w przypadku umowy o pracę. Praca rozumiana w oparciu o kodeks pracy ma ściśle określony charakter. Przełożony – kierownik naszej jednostki wydaje nam klarowne, wiążące polecenia. W przypadku umowy zlecenia nie ma takiego obowiązku. Co ważne w przypadku umowy o pracę pracownik nie ponosi konsekwencji wykonywanych poleceń. Ryzyko za niepowodzenie biznesu ponosi w tym przypadku pracodawca.

Inaczej jest w przypadku umowy zlecenia, tutaj nie ma poleceń a zleceniobiorca ma obowiązek wykonać zlecenie należycie i ponosi za to osobistą odpowiedzialność.

Konsekwencje obejścia przepisów - Czy warto ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Wątpliwości rozstrzyga sąd

Powództwo do sądu o ustalenie pracowniczego charakteru zatrudnienia wnosi zleceniobiorca lub inspektor pracy. – W wyniku przeprowadzonej kontroli PIP. Gdy zachodzą wątpliwości czy dany stosunek między stronami należy uznawać za umowę o pracę czy zlecenie rozstrzyga sąd. Jeśli sąd orzeknie o tym że w danym przypadku powinna zostać zawarta umowa o pracę zamiast umowy zlecenie, zleceniodawca od dnia uprawomocnienia wyroku staje się pracodawcą i musi zleceniobiorcę traktować od tego momentu jak pracownika. Zawieramy, więc umowę o pracę, a konsekwencją tego jest fakt przysługiwanie dotychczasowemu zleceniobiorcy wszelkich świadczeń wynikających z kodeksu pracy. W przypadku uznania powództwa konieczna jest wypłata zaległych świadczeń pracowniczych. Osoba wykonująca dotąd zlecenie musi teraz podporządkować się panującej w zakładzie dyscyplinie pracy oraz co ważne usprawiedliwiać swoje nieobecności. Jak wiemy umowa zlecenia nie rodzi takich obowiązków.

Konsekwencje obejścia przepisów –

Konsekwencje podatkowe

Jeśli sąd uzna, że umowa łącząca dotąd strony ma jednak charakter pracowniczy ma daleko idące konsekwencje, także podatkowe. Rodzi konieczność zapłaty przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, kierując się zasadami właściwymi dla zatrudnienia pracownika.

Konsekwencją uznania przez sąd stosunku łączącego strony za pracowniczy jest także wystawienia świadectwa pracy. Umowa zlecenia nie rodzi tego obowiązku.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu ?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *