Kiedy możemy podpisać umowę zlecenie ?

Kiedy możemy podpisać umowę zlecenie ? Co do zasady jest to umowa cywilnoprawna określająca stosunek pracy. Stronami tej umowy są zleceniobiorca – osoba, która przyjmuje zlecenie oraz zleceniodawca, czyli osoba, która zleca wykonanie określonych zadań. Co więcej stronami umowy nie muszą być tylko osoby fizyczne. Mogą być to także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Co ważne przepisy prawne określają, że minimalna stawka godzinowa za pracę wynikająca z umowy zlecenie nie może być niższa 22,80 złotych brutto. Ponad to jeśli zawarliśmy umowę na okres dłuższy niż miesiąc to wypłata musi wystąpić przynajmniej raz w miesiącu.

Obowiązek ubezpieczenia społecznego, a umowa zlecenie.

Kwota składki ubezpieczenia społecznego jaką musi odprowadzić zleceniodawca jest zawsze zależna od osiąganych przez zleceniobiorcę przychodów. Pamiętajmy, że przychód ten nie może być niższy iż płaca minimalna. – Od stycznia 2023 to kwota 3400 zł brutto. Aby uniknąć zapłaty wysokiej składki niektórzy zleceniodawcy szukają osób, z innymi tytułami do ubezpieczenia społecznego. Warto też zauważyć, że niektórzy zleceniodawcy zawierają kilka umów zleceń z tą samą osobą, choć należy spełnić wtedy określone warunki. – W takim przypadku możemy odprowadzić jedynie składkę zdrowotną.

Zleceniodawca zgłasza do ubezpieczenia społecznego osobę, która przyjmuje zlecenie do ZUS-u w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zlecenia. Robi to na formularzu ZUS ZUA. Jeśli zamierza odprowadzić tylko składkę zdrowotną wypełnia formularz ZUS ZZA. Zleceniodawca ma także 7 dni na wyrejestrowanie zleceniobiorcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Z czym wiąże się zawarcie umowy zlecenie ?

Pamiętajmy, że umowa zlecenie nie jest umową wynikającą z kodeksu pracy, a umową umocowaną w kodeksie prawa cywilnego. Konkretnie w art. 734 kodeksu cywilnego.

Zleceniodawca nie musi zapewniać zleceniobiorcą świadczeń pracowniczych. Mówimy tu przede wszystkim o zapewnieniu urlopów wypoczynkowych czy przestrzeganiu zasad dobowych odpoczynków. Do zleceniobiorców nie stosuje się przepisów o godzinach nadliczbowych. Zleceniodawca nie zapewnia także nagród jubileuszowych, stażowych, czy odprawy z tytułu odejścia na emeryturę. Nie ma tutaj także ochrony przed zwolnieniem z pracy. Co ważne nie musimy także podawać przyczyny wypowiedzenia umowy oraz przestrzegać ustawowych okresów wypowiedzenia.

Czytaj także: Jak zwiększyć sprzedaż w e-sklepie ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Obowiązki stron umowy zlecenia.

Kiedy możemy podpisać umowę zlecenie ? – Zleceniobiorca ma obowiązek wykonać zlecenie najlepiej jak to tylko możliwe, co ciekawe nie musi uwzględniać wskazówek zleceniodawcy jeśli ma wiedzę, że zleceniodawca zgodziłby się na zmianę sposobu wykonania zlecenia znając faktyczny stan rzeczy. Warto dodać, że zawarcie umowy zlecenia nie stoi w sprzeczności z zawarciem umowy o zakazie konkurencji. Możemy ją zawrzeć na czas wykonywania zlecenia, ale także na okres po nim. Co jeszcze warto wiedzieć ? Zleceniodawca ma obowiązek zapewnić osobom wykonującym zlecenie bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zleceniobiorca powinien przejść szkolenie BHP. Zleceniodawca ma także obowiązek udzielić wszelkich potrzebnych informacji, aby można było bez przeszkód wykonać zlecenie. Przy czym zleceniobiorca ma obowiązek informować zleceniobiorcę o postępach w wykonywaniu powierzonego zadania.

Co ważne zleceniobiorca po zakończeniu wykonywania zlecenia zleceniobiorca zwraca wszelkie rzeczy w tym środki finansowe, które uzyskał w trakcie wykonywania zlecenia. Co ważne zlecenie może zostać powierzone osobie trzeciej, jeśli zezwalają na to postanowienia zaewartej umowy. Zwyczajowo informuje się o tym zleceniodawcę.

Kiedy możemy podpisać umowę zlecenie ? –

Zaliczki i środki na wykonanie zlecenia

Jeśli zlecenie tego wymaga i zleceniodawca o to poprosi zleceniodawca k0oni9ecvznie wypłaca zaliczkę. Jeżeli zleceniobiorca pokrywa inne koszty związane ze zleceniem, koszty te podlegają zwrotowi. Jeśli zlecenie tego wymaga zleceniodawca zapewnia osobie wykonującej zlecenia odzież ochronną i środki ochrony osobistej oraz posiłki i napoje profilaktyczne.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *