Ile zapłacą za podróż służbową ?

Ile zapłacą za podróż służbową ? – Dziennik Ustaw 14 listopada 2022 roku opublikował rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w którym mowa jest o zmianach wynagrodzenia, diety, w czasie podróży służbowej, ryczałtu za nocleg oraz ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Mowa jest też o limicie zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej. Określa także minimalny poziom diet dla wszystkich innych pracowników.

Ile zapłacą za podróż służbową ?

Diety i inne należności w 2022 roku.

W 2022 roku w zakresie diet i innych należności, z tytułu podróży służbowej obowiązywało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku. Od lipca 2022 roku dieta przysługująca pracownikowi w czasie krajowej podróży służbowej wynosiła 38 zł/ dzień. Mówimy o pracownikach sfery budżetowej, czyli żołnierzom, samorządowcom, funkcjonariuszom.

Diety dla pracowników poza sferą budżetową.

Kodeks pracy na podstawie art. 77 ust.5 §3 zezwala pracodawcy spoza sfery budżetowej ustalić własne warunki wypłacania należności za podróż służbową na terenie kraju i poza jego granicami. Dieta nie może być jednak niższa niż dieta ustalona dla sfery budżetowej.

Diety i inne należności a podatek i składki ZUS

Według kodeksu pracy diety i inne należności z tytułu podróży służbowe:

  • są wolne od podatku dochodowego (ustawa o PIT)
  • nie stanowią również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Inne przepisy, którymi pracodawca musi się kierować w tej sprawie to ustawa o PIT art. 21 ust.1 pkt 16 i 18

Diety i inne należności stan od 2023 roku.

Resort pracy, mając na względzie obecną sytuację gospodarczą i prognozowaną inflację na 2023 rok, w październiku 2022 roku znowu zmienił rozporządzenie w sprawie należności, z tytułu podróży służbowej

Podniesiono stawkę diety z 38 zł do 45 zł. Jeśli będziesz w podróży służbowej w okresie od 23 grudnia 2022 do 5 stycznia 2023 to należność za te podróż kadry naliczą w oparciu o stare przepisy, jak i nowe. Dni styczniowe rozliczone będą według stawek wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przy nowej wysokości diety pracownikowi będzie przysługiwał:

  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu komunikacją miejscową
  • ryczałt za nocleg to 150% diety, czyli 67,50 zł/dzień

Pamiętajmy, że koszty noclegu muszą być udokumentowane. Koszt jednej doby hotelowej nie może przekroczyć 20-krotności stawki diety, czyli 900 złotych.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Diety zagraniczne

Nowelizacja przepisów dotyczy także należności, z tytułu zagranicznej podróży służbowej. Kwoty diet zmieniono dla 31 państw, natomiast limity za nocleg dla 42 państwa.

Pełną listę państw wraz z wysokością diet znajdziecie Państwo w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Przeczytaj o: Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Ile zapłacą za podróż służbową ? –

Przykład

  • Podróż służbowa do Francji 55 euro, limit za nocleg do 200 euro
  • Do Wielkiej Brytanii – dieta to 45 funtów, a limit do 220 funtów.

Zmiany wchodzą w życie:

  • 1 stycznia 2023 roku w zakresie diet i innych należności, z tytułu krajowej podróży służbowej
  • Po upływie 14 dni od daty ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw w zakresie diet i innych należności, z tytułu zagranicznej , to jest 29 listopada 2022 roku. podróży służbowej.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *