Czym tak naprawdę jest ESG ? – To, czy obronimy ziemię przed złymi skutkami ludzkiej działalności, czy umożliwimy następnym pokoleniom żyć w zdrowym środowisku, zależy od nas samych. Już od 2014 roku w zachodnich krajach Unii Europejskiej istnieje świadomość ESG. W dosłownym tłumaczeniu skrót ten oznacza: środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Firmy zobowiązane są do niefinansowego raportowania ESG. W ten sposób Przedsiębiorcy mają świadomość, Jak ważne są działania na rzecz klimatu, ochrony zasobów wodnych i morskich oraz zapobiegania zanieczyszczeniu, ochrony i przywracania różnorodności biologicznej i ekosystemów, na rzecz lokalnych społeczności, w których sami przecież żyją.

Czym tak naprawdę jest ESG ?


Od 2014 roku istnieje dyrektywa 2014/95/ UE nakazująca ujawnianie informacji niefinansowych przez
przedsiębiorców. To tak zwana dyrektywa NFRD. Polska wdrożyła tę dyrektywę do systemu
prawnego w 2017 roku. Od 2018 roku do składania oświadczeń na temat informacji niefinansowych zobowiązanych jest około 300 polskich spółek. To są spółki zatrudniające powyżej 500 pracowników i spełniające z jeden z warunków finansowych:

1) 85 milionów złotych sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego albo
2) 170 milionów złotych przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Przeczytaj także o francuskich inwestycjach w Polsce

Zmiany w tym zakresie nastąpią niebawem i obejmą więcej przedsiębiorców. Raport
niefinansowy za 2023 rok będą zobowiązane złożyć w 2024 roku firmy zatrudniające powyżej 250
osób i spełniające jeden z dwóch warunków finansowych: 20 milionów euro sumy bilansowej lub
40 milionów euro przychodów ze sprzedaży netto. W praktyce obowiązek raportowania niefinansowego już żyje i jest realizowany, ale usankcjonowany został dopiero w listopadzie 2022 roku. Dyrektywa zacznie obowiązywać od 2024 roku. Stopniowo będzie poszerzać swoim zasięgiem firmy aż po małej średnie
przedsiębiorstwa.

Czym tak naprawdę jest ESG ?

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Raportowanie ESG

Zważywszy ma istniejącą wojnę na wschodzie, na kryzys energetyczny czy wysoką inflację, firmy
działają w ciągłej niepewności biznesowej. W Polsce temat ESG ciągle rozpatruje się w
kategoriach zagrożeń niż potrzeb biznesowych. A przecież przygotowanie się do zmian,
dojrzały zrozumienie i strategiczne zarządzanie firmą to sposób na wyprzedzenie problemów, a w
konsekwencji na korzyści finansowe. Ważne jest zrozumienie istotnych czynników ESG. Mamy niewielki wpływ na nie, więc każdy przedsiębiorca musi nauczyć się je adoptować, optymalizować i zapewnić odporność swojej firmy na te czynniki. Świadome zarządzanie firmą w czasach Wielkiego wpływu czynników ESG pozwoli na finansowe korzyści nie tylko w okresie wojny za granicą czy pandemii, ale także wtedy, gdy nastąpi inflacja, nieprzewidywany wzrost cen energii czy załamanie się łańcucha dostaw w odległych regionach świata.

Bez wiarygodnych danych nie ma wiarygodnych strategii, dlatego właśnie tak ważne jest
raportowanie ESG. Zatem przedsiębiorca powinien najpierw zbierać dane czynników ESG, czasem
bardzo rozproszone informacje. Następnie ustalić priorytety i monitorować kluczowe biznesowo
czynniki ESG, na przykład zużycie zasobów oraz relacje pracownicze, a także bezpieczeństwo
danych i Klientów, czy też zgodność z regulacjami obecnymi i przyszłymi.

Raportowania ASG nie traktujemy więc jako dodatkowego obowiązku, ale istotną pomoc w
kształtowaniu naszej firmy, która będzie musiała funkcjonować zmieniających się warunkach i
odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i świata.

Wytyczne GRI

Global Raporting Initiative (GRI) to organizacja, która przychodzi z pomocą przedsiębiorcom. Opracowała standardy raportowania ESG. Są to wskazówki dotyczące kwestia zatrudnienia, pracy dzieci oraz szkoleń, ale także bioróżnorodności czy odpadów oraz BHP, a nawet etykietowania produktów.

GRI opracowała także zasady raportowania. Są to:

  • dokładność
  • bezstronność
  • czytelność
  • kompletność
  • terminowość, po to, by zainteresowanym dać czas na podjęcie decyzji.
  • raportowanie w kontekście zrównoważonego rozwoju.
  • możliwość porównania danych z innymi organizacjami i z informacjami z lat poprzednich.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *