ESG i jego elementy

ESG i jego elementy – Od angielskich słów environmental, social, corporate, governance powstał skrót ESG. Odpowiednikami polskimi są: środowisko, odpowiedzialność społeczna, ład korporacyjny. Po raz pierwszy skrót ten przedsiębiorcy wykorzystali w 2004 roku w raporcie, w którym jego autorzy
przekazują, jak ważne jest uwzględnianie czynników ESG. Po pierwsze poprawiają sytuację na rynkach inwestycyjnych, a po drugie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Ziemi.

W dłuższej perspektywie czynniki ESG ułatwiają inwestorom zaobserwować zmiany odnoszące się do
kwestii społecznych i środowiskowych. Powstała zatem koncepcja zrównoważonego rozwoju, aby przeciwdziałać nasilającej się eksploatacji zasobów naturalnych i degradacji środowiska. Już przecież w 1987 roku światowa komisja do spraw środowiska i rozwoju zwróciła uwagę na kwestię zaspokajania potrzeb obecnego pokolenia w taki sposób, by nie umniejszać możliwości przyszłych pokoleniom w tym zakresie. Nasze pokolenie musi znaleźć równowagę pomiędzy wartościami ekonomicznymi i etycznymi – interesom przedsiębiorstwa a społeczeństwa i otoczenia firmy.
Kwestia środowiska
Kryteria ESG pozwalają na poza finansową ocenę organizacji. Obszar środowiska obejmuje między
innymi używane źródła energii, ilość zużywanych mediów, ilość wytwarzanych odpadów oraz metody
ich utylizacji.
Wytyczne zawiera taksonomia UE. Według niej działalność przedsiębiorcy będzie zrównoważona, jeśli
zainwestuje znaczny wkład w realizację chociażby jednego z sześciu celów środowiskowych. Cele te
mają minimalizować skutki zmian klimatycznych, chronić zasoby wodne i morskie oraz zapobiegać
zanieczyszczeniom. Co ważne, działalność przedsiębiorstwa nie może powodować większych szkód w
żadnej dziedzinie środowiska.

Kwestia społeczeństwa

ESG obejmuje także odpowiedzialność społeczną. Ważne są tu kwestie: różnorodność w organach
nadzorczych oraz równość wynagrodzeń, a także rotacja zatrudnienia, niemniej ważne są
bezpieczeństwo i higiena pracy. Oceniana jest również kwestia poszanowania praw człowieka.

ESG i jego elementy – Ład korporacyjny

Ład korporacyjny to trzeci element ESG. Analizie podlega tu między innymi struktura zarządu oraz
poszanowanie praw udziałowców, a także polityka antykorupcyjna czy wdrożone mechanizmy
zgłaszania naruszeń.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wskazuje również zagadnienia bezpieczeństwa i
ochrony danych. Jej eksperci uważają, że firmy powinny przedstawić proces zarządzania ryzykiem
wycieków, kradzieży lub utraty informacji.

Raportowanie niefinansowe

Wielu przedsiębiorców przyzwyczaiło się, że dokonuje głównie podsumowania finansowego, to
znaczy bilans oraz rachunek zysków i strat a także zmiany w kapitale firmy. Spółki kapitałowe dają
informacje o faktach mających istotny wpływ na ich działalność, o swoich osiągnięciach i planach
rozwoju.
Jednakże od 2017 roku duże firmy miały obowiązek przedstawić także informacje nie finansowe. Te
sprawozdania dotyczyły na przykład zarysu młody lub biznesowego oraz ważnych wskaźników efektywności, ale także polityk i firmy w kwestii społecznej, pracowniczej oraz środowiska
naturalnego. Były to firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników i z przychodami netto 170
milionów złotych.

Rozszerzony obowiązek

W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła wniosek o sprawozdawczości na temat
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
Zgodnie z tym w 2024 roku raportowanie niefinansowe będzie obowiązywać większą liczbę firm. Będą to firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników i z przychodami przekraczającymi 40 milionów euro.
Stopniowo obowiązek raportowania niefinansowego dotrze także do małych i średnich firm. Dla
ułatwienia tego obowiązku są opracowywane unijne normy, które ujednolicą standardy w zakresie
sprawozdawczości. W sprawozdania będą podlegały wymogowi audytowania. Audytu będzie
dokonywał biegłych rewident i firmy audytorskie.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

ESG i jego elementy –

Spostrzeżenia końcowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na unijnych rynkach, małe i nie złożone instytucje
kredytowe, a także wewnętrzny zakłady ubezpieczeń obowiązek niefinansowego raportowania
rozpoczną od stycznia 2026 roku
Dla nie notowanych na giełdzie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stosowanie zasad
ESG będzie dobrowolny. Jednak może się zdarzyć, że i takie firmy będą musiały informować o
wpływie swoich działań na środowisko. Zaistnieje to wówczas gdy:
1) Oczekiwać tego będą kontrahenci, którzy przygotowują opisy łańcuchów wartości i dostaw,
2) Będą tego oczekiwali konsumenci, którzy przy zakupie kierują się kwestią wpływu produktów
i usług na środowisku.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *