Zbieg kontroli w przedsiębiorstwie

Zbieg kontroli w przedsiębiorstwie Kontrolę w przedsiębiorstwach na pewno muszą być przeprowadzane. chronią przed nadmierną pomysłowością i ich właścicieli, oszukańczymi manewrami, nieuczciwością. Jednakże kontrola ponowna, która dopuszczalna jest jedynie wyjątkowo często jest działaniem organu podatkowego sprzecznym z prawem. Organy wznawiają kontrolę mimo zakazu.
Praktycznie, podatnik nie może liczyć na żadne środki obrony. Nie może wnieść sprzeciwu. Tak
wyjątkowej sytuacji obroną będzie podniesienie naruszenia prawa na etapie zastrzeżeń do protokołu
po kontrolnego. Jeśli to nie przyniesie żądanych skutków, pozostaje bój o uznanie decyzji wobec
podatnika z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji unieważnienia.
Na taką działalność organów kontrolnych zwrócono uwagę jeszcze w 2017 roku. Resort Finansów
podkreślił wówczas, że podatnikowi przysługuje ochrona, którą przewiduje artykuł 180 paragraf 1
Ordynacji podatkowej.
Przepis ten stanowi, że należy dopuścić każdy dowód, który może przyczynić się do wyjaśnienia w
sprawie, a nie jest sprzeczny z prawem. W pokontrolnym postępowaniu podatkowym jest zakaz
wykorzystywania dowodów i gromadzonych nie zgodnie z prawem w toku uprzedniej kontroli
podatkowej.


Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Przepisy o zbiegu kontroli

W praktyce mogą wydarzyć się różne sytuacje. Na przykład mogą zbiegać się dwie lub trzy kontrole
różnych instytucji w jednej firmie. Artykuł 54 ustęp 1 Prawa przedsiębiorców chroni właścicieli firm.
Mówi że nie można jednocześnie przeprowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy.
Jeśli więc dana firma objęta jest już kontrolą, to według prawa drugi organ kontroli musi odstąpić od
swoich czynności kropkach może ustalić z przedsiębiorcą inny termin. Przedsiębiorca musi się jednak
liczyć z licznymi wyjątkami od tej zasady, jakie przewidział ustawodawca.

Przeczytaj także: Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Zbieg kontroli w przedsiębiorstwie –

Pliki JPK na żądanie fiskusa

Urząd Skarbowy może wykorzystać także narzędzia informatyczne do kontroli rozliczeń podatników.
Taką możliwość daje Ordynacja podatkowa w artykule 286 paragraf 1 punkt 4.
Zatem kontrolujący może zażądać udostępnienia akt, ksiąg i innych dokumentów związanych z
przedmiotem kontroli w w formie elektronicznej. Trzeba pamiętać, że od 1 lipca 2016 roku
przedsiębiorcy zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji prowadzonej
na potrzeby VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT


Powinności przedsiębiorców wobec urzędu skarbowego ciągle rosną. W październiku 2020 roku
zmieniły się zasady sporządzania i przekazywania fiskusowi plików JPK_VAT. W rezultacie tych
zmian Urząd Skarbowy w sposób zautomatyzowany może dokonać analizy danych o transakcjach i
kontrahentach oraz ewentualnych nadużyciach podatkowych.
Nowy JPK_VAT należy przesłać elektronicznie co miesiąc. Zastąpił również deklarację VAT-7 składane
do tej pory co miesiąc oraz VAT_7K składane kwartalnie.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *