Istota wyniku finansowego w przedsiębiorstwie

Istota wyniku finansowego w przedsiębiorstwie. W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele różnych definicji wyników finansowego netto.

Różnorodność ta wynika często spostrzegania różnych elementów wyniku finansowego. Wynik finansowy to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności podmiotu gospodarczego, osiągnięty w pewnym przedziale czasu. Ponad to wynik ten może być dodatni, wtedy mówimy o zysku bilansowym. Jeśli Zysk jest ujemny, wtedy jest to strata bilansowa. Co więcej determinantami wyniku finansowego są: elementy podane niżej . wynik ze sprzedaży– to różnica między przychodami ze sprzedaży, a kosztami ich uzyskania. Należy skorygować ten wynik o pozostałe przychody i koszty z działalności operacyjnej. Efektem korakcji jest wynik na działalności operacyjnej.

Przeczytaj też, bo warto: Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego ?

Istota wyniku finansowego w przedsiębiorstwie

Kolejnym elementem mającym wpływ na wynik finansowy netto jest wynik z działalności operacyjnej. To działalność dla której właściwie powstała jednostka gospodarcza. Innym elementem jest wynik z działalności gospodarczej oraz zyski i straty nadzwyczajne, a także obligatoryjny obciążenia wyników
finansowego.

Warte uwagi: Osoba niepełnoletnia a udziały w spółce

Istota wyniku finansowego – Na rezultat działalności gospodarczej wpływa kilka czynników. Mówimy tu
głównie o przychodach ze sprzedaży produktów i usług kropka tu znaczenie mają wysokość
cen, Po jakich jednostkach sprzedaje swoje towary, oraz oferta asortymentowa. Drugi
czynnik to koszty własne. Należy tu wyróżnić zwłaszcza jednostkowe koszty własne, ilość
sprzedawanych towarów kropka inny element to zyski i straty nadzwyczajne. Powstają w
wypadku nadzwyczajnych zdarzeń losowych, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie
przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *