Czym są akcje i jaką pełnią rolę?

Czym są akcje i jaką pełnią rolę? Jak pewnie wszyscy wiedzą kapitał podstawowy stanowi
bazę do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej bez wkładu własnych właścicieli
do spółki funkcjonowania przedsiębiorstwa byłoby niemożliwe. Za wkłady pieniężne
właściciele otrzymują tak zwany udział. W spółce akcyjnej są to tak zwane akcje gotówkowe.
Profesor Witold Bień zwraca uwagę na fakt, że wkłady do spółki nie muszą być wnoszone w
formie pieniężnej. Co ważne mogą być to także maszyny, budynki czy flota transportowa. W takim
przypadku wkład nazywamy aportem. A portem w spółce akcyjnej mogą również być
wartości i niematerialne i prawne. Wkłady niepieniężne są jednak przeliczane na jednostki
pieniężne. Za wniesienie aportu przysługują akcje aportowe, które mają wartość majątkową,
mogą być przedmiotem obrotu. A portem w spółce nie mogą być: praca, pomysł,
doświadczenie

Warte uwagi: Udziały uprzywilejowane w spółce z.o.o.

Czym są akcje i jaką pełnią rolę?

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Kapitał podstawowy nazywany bywa w spółce akcyjnej kapitałem akcyjnym, który tworzy
akcje. Sam termin akcja ma trzy różne znaczenia. Rozumiemy Je najczęściej
jako papier wartościowy. Ten, to nabywa akcje, staje się właścicielem przedsiębiorstwa
Z posiadanych akcji wynikają prawa i obowiązki akcjonariusza. Mówimy wówczas o
prawach majątkowych, korporacyjnych oraz mniejszości. Jednostkowa wartość minimalna
akcji określana jest w statucie spółki. Zauważmy, że często zdarza się że deklarowany przez akcjonariuszy
kapitał początkowy nie został w pełni pokryty. Przedsiębiorstwo akcyjne ma prawo
wyemitować akcje gotówkowe już w momencie, gdy opłaci, co najmniej 1/4 minimalnej
wartości zasobów. Z obowiązku wniesienia opłaty za akcję nie można zostać zwolnionym.
Jeżeli akcjonariusz nie wniesie opłaty w ustalonym terminie traci wszelkie prawa
wynikające z ich posiadanie.

Emisja akcji spekulacyjnych


Duży emisji akcji spekulacyjnych przez przedsiębiorstwo świadczy o tym że spółka ma
bardzo ograniczone możliwości jeśli chodzi o wypłatę dywidendy. Akcje spekulacyjne to
akcje groszowe, blue chips. Co więcej ich emisja świadczy o złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa informuje nas duża
emisja akcji groszowych zwanych także śmieciowymi. Są to akcje o niskiej wartości
rynkowej, są łatwa dostępne, ale ich emisja świadczy jedynie o tym, że spółka chce szybko
pozyskać kapitał z rynku. Co ważne przy założeniu spółki osobowej wielkość wkładu własnego
nie jest określona przepisami prawa. Dzieje się tak, dlatego, że właściciele odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W przypadku spółek kapitałowych, czyni z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, minimalny wkład do spółki określają przepisy
kodeksu spółek handlowych. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczny jest wkład w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *