Jak zarządzać zleceniami stop loss ?

Jak zarządzać zleceniami stop loss ? Zastosowanie stop loss, powszechnie wykorzystywane przez inwestorów na różnych rynkach. Jest szczególnie istotne w kontekście instrumentów pochodnych, gdzie dźwignia finansowa i krótki horyzont inwestycyjny są dominujące. Inwestorzy, otwierając pozycje na tym rynku, korzystają z tego narzędzia, aby chronić swój kapitał przed potencjalnymi dużymi stratami. Mechanizm stop loss polega na wprowadzeniu zlecenia do systemu, które automatycznie zamyka pozycję, gdy cena osiąga wcześniej zdefiniowany poziom. Co skutecznie minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Dzięki temu narzędziu inwestorzy mogą skutecznie zarządzać swoimi inwestycjami, zwłaszcza w warunkach dynamicznego i zmiennej natury rynku finansowego.

Chociaż nazwa „stop loss” podpowiada nam, że jest to rodzaj zlecenia używanego wyłącznie w przypadku ponoszenia strat, to inaczej jest w praktyce. Wykorzystujemy je do zamykania zyskownych pozycji po przekroczeniu określonego poziomu zysku. W przypadku zakupu instrumentu finansowego jest to cena wyższa od ceny otwarcia, natomiast w przypadku sprzedaży jest to cena niższa od ceny otwarcia.

Największą korzyścią wynikającą z korzystania ze zlecenia stop loss jest jego automatyczna realizacja.

Jak zarządzać zleceniami stop loss ?

Jednym z podejść do zarządzania ryzykiem jest ustalanie odległości zlecenia stop loss na podstawie akceptowanej straty. Oczywiście w stosunku do posiadanych środków. Decydujesz, jaką część swojego kapitału jesteś gotów stracić w danej transakcji. To wpływa na ustalenie, o ile procent zlecenie stop loss powinno być oddalone od ceny otwarcia pozycji. Przykładowo, jeśli inwestor ma kapitał wynoszący 10 000 zł i kupuje akcje o wartości 2000 zł, a jego maksymalna akceptowalna strata w jednej transakcji to 3% kapitału, czyli 300 zł, to zlecenie stop loss powinno być umieszczone co najwyżej 15% poniżej ceny zakupu akcji (300 zł / 2000 zł).

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czytaj też: Kiedy urząd zwróci Ci VAT ?

Procentowa strata w jednej transakcji

Innym podejściem jest ustalenie stałej procentowej straty w jednej transakcji. Na przykład, gdy inwestor nabywa akcje za 5000 zł, ale nie chce stracić więcej niż 10% wartości transakcji. Oznacza to, że jego ewentualna strata wyniesie 500 zł (10% z 5000 zł).

Strata w kontekście zmienności rynku

Akceptowalne straty w kontekście zmienności rynkowej

Inwestorzy często biorą pod uwagę inny czynnik. Mianowicie, jak daleko ustawione jest zlecenie stop loss w stosunku do zmienności na rynku. Co jeśli zlecenie to jest zbyt blisko do ceny otwarcia pozycji, a instrument charakteryzuje się znaczną zmiennością ? Istnieje ryzyko przypadkowej realizacji zlecenia. Z drugiej strony, jeśli zlecenie jest ustawione zbyt daleko, inwestor naraża się na większe ryzyko niż wynikałoby to ze zmienności rynku. Jeden z mierników zmienności to wskaźnik ATR (Average True Range). Jeżeli inwestor ustala poziom zlecenia stop loss na odległość 1,5-krotności średniej zmienności na rynku, a ATR wynosi 6%, to potencjalna straty wynoszą 9%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *