Zawieszam działalność gospodarczą

Zawieszam działalność gospodarczą Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem nie zawsze przynosi oczekiwane korzyści. Czasami przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z chwilowym spadkiem zainteresowania ich produktem lub usługą oraz problemami z opóźnieniami w płatnościach lub płynnością finansową. Kiedy pojawiają się oznaki zbliżającego się kryzysu, rozważa się zwykle zawieszenie działalności zamiast jej całkowitej likwidacji. Polskie prawo przewiduje pewne ułatwienia w takich sytuacjach. Oznacza to, że przedsiębiorca może tymczasowo zawiesić swoją działalność, zamiast ją całkowicie zakończyć. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza tymczasowe zaprzestanie jej prowadzenia. W trakcie tego okresu można uniknąć wielu kosztów i obowiązków, dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej opcji.

Wiele firm, zwłaszcza w branżach hotelarskiej i gastronomicznej (takich jak bary, restauracje czy hotele), zdecydowało się na zawieszenie działalności na przełomie marca i kwietnia 2020 roku w odpowiedzi na lockdown związany z pandemią COVID-19. Pod koniec sierpnia 2020 roku co dziesiąta firma w Polsce zawiesiła swoją działalność. Przede wszystkim firmy te korzystały z zawieszenia działalności w trakcie pandemii.

Zawieszenie działalności gospodarczej ma wiele korzyści dla przedsiębiorców, przede wszystkim związanych z ulgami finansowymi i udogodnieniami podatkowymi. W okresie zawieszenia przedsiębiorca przestaje płacić zaliczki na podatek dochodowy i nie musi składać pliku JPK_V7.

Zawieszam działalność gospodarczą

Warte uwagi: Ulga dla młodych 2023
Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Zawieszam działalność gospodarczą

Wyrejestrować ZUS

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca jest również wyrejestrowywany z ZUS, co oznacza, że nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednak trzeba pamiętać, że:

  • Po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych. Dlatego warto rozważyć dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenie zdrowotne dla członków rodziny.
  • Okres zawieszenia działalności nie jest uwzględniany przy obliczaniu lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej można wykonywać niezbędne czynności mające na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła dochodu. Na przykład wynajmować lokal do prowadzenia działalności, regulować należności i zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, zbywać środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przed datą zawieszenia oraz powoływać lub odwoływać zarządcę sukcesyjnego.

Okres zawieszenia działalności można wyznaczyć dowolnie długo, ale nie krócej niż 30 dni, jeśli prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG. Jeśli masz spółkę zarejestrowaną w KRS, możesz zawiesić działalność maksymalnie cztery razy. Łącznie na 24 miesiące, chyba że jest to zawieszenie spowodowane opieką nad dzieckiem, wtedy możesz to przedłużyć do 36 miesięcy. Oczywiście jeśli dziecko ma mniej niż 6 lat. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i poniżej 18 roku życia, to możesz zawiesić działalność nawet na 6 lat. Konieczne jest wtedy porozumienie z ZUS-em.

Zawieszenie działalności – Co z ulgą na start ?

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej w trakcie korzystania z ulgi na start (czyli w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności), to musi mieć świadomość, że to zawieszenie nie spowoduje zatrzymania biegu okresu, w którym może korzystać z tej ulgi.

Innymi słowy, czas trwania ulgi na start nie zostanie zatrzymany ani przedłużony przez to zawieszenie działalności. Okres, w którym przedsiębiorca może korzystać z ulgi, będzie nadal trwał, nawet jeśli jego firma jest zawieszona w działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *